2020-08

Postęp prac - sierpień 2020 r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 32 ( 03 sierpień - 07 sierpień 2020r)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Badania kontrolne zagęszczenia gruntu po usuniętych karpinach wykonywane przez laboratorium GDDKiA
 3. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 33 ( 10-14 sierpień)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 34 ( 17-21 sierpień)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 35 (24-28 sierpień)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 32 ( 03 sierpień - 07 sierpień 2020r)

 1. Wykonanie hydrofobizacji na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 2. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 33 ( 10-14 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 34 ( 17-21 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 35 (24-28 sierpień)

1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 32 ( 03 sierpień - 07 sierpień 2020r)

 1. Badania kontrolne zagęszczenia gruntu na kolektorze kanalizacji deszczowej wykonywane przez laboratorium GDDKiA
 2. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 33 ( 10-14 sierpień)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 34 ( 17-21 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 35 (24-28 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 32 ( 03 sierpień - 07 sierpień 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 33 ( 10-14 sierpień)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 34 ( 17-21 sierpień)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 35 (24-28 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
BRANŻA TELETECHNICZNA

Tydzień 32 ( 03 sierpień - 07 sierpień 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 33 ( 10-14 sierpień)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 34 ( 17-21 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 35 (24-28 sierpień)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
Data: 
poniedziałek, 31 Sierpień, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt