2020-07

Postęp prac lipiec - 2020 r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 27 ( 29czerwiec - 03 lipiec 2020r)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 28 ( 06-10 lipiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 29 ( 13-17 lipiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Naprawa rozmyć skarp spowodowanych obfitymi opadami deszczu
 3. Koszenie trawy w rejonie Węzła Czarlin
 4. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 30 (20-24 lipiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Koszenie trawy w rejonie Węzła Czarlin
 3. Usuwanie skutków nawałnicy
 4. Usuwanie skutków wandalizmu w zakresie oznakowania budowy
 5. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 31 (27-31 lipiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Koszenie traw w rejonie Węzła Czarlin
 3. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

ROBOTY MOSTOWE

Tydzień 27 ( 29czerwiec - 03 lipiec 2020r)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 28 ( 06-10 lipiec)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Naprawa rozmyć skarp nasypu spowodowanych intensywnymi opadami deszczu
 3. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 29 ( 13-17 lipiec)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 30 (20 - 24 lipiec)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Wykonanie napraw na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 3. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 31 (27 – 31  lipiec)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Wykonanie napraw na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 3. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

BRANŻA SANITRANA

W raportowanym okresie Wykonawca wykonał następujące Roboty branży sanitarnej:

Tydzień 27 ( 29czerwiec - 03 lipiec 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 28 ( 06-10 lipiec)

 1. Naprawa rozmyć skarp nasypu spowodowanych intensywnymi opadami deszczu
 2. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 29 ( 13 – 17 lipiec)

 1. Oczyszczenie rowów odwadniających rejonie WD-1
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 30 ( 20 – 24 lipiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 31 ( 27 – 31 lipiec)

 1. Koszenie trawy – zbiornik retencyjny ZR-1a; ZR-1b
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 27 ( 29czerwiec - 03 lipiec 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 28 ( 06-10 lipiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 29 ( 13-17 lipiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 29 ( 13 – 17 lipiec)

 1. Oczyszczenie rowów odwadniających rejonie WD-1
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 30 ( 20 – 24 lipiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 31 ( 27 – 31 lipiec)

Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r\

 BRANŻA TELETECHNICZNA

Tydzień 27 ( 29czerwiec - 03 lipiec 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 28 ( 06 – 10 lipiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 29 ( 13 – 17 lipiec)

 1. Oczyszczenie rowów odwadniających rejonie WD-1
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 30 ( 20 – 24 lipiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 31 ( 27 – 31 lipiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
Data: 
piątek, 31 Lipiec, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt