2020-06

2020-06

Postęp prac - czerwiec 2020 r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 23 ( 01-05 czerwiec 2020r)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 24 ( 08-12 czerwiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni na DK22 oraz węźle Czarlin
 3. Odtwarzanie tymczasowego oznakowania poziomego na DK22
 4. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 25 ( 15-19 czerwiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

Tydzień 26 (22-26 czerwiec)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 23 ( 01-05 czerwiec 2020r)

 1. Wykonywanie napraw na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 2. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 24 ( 08-12 czerwiec)

 1. Wykonywanie napraw na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 2. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 25 ( 15-19 czerwiec)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na Covid-19

Tydzień 26 (22-26 czerwiec)

 1. Utrzymanie wykonanych robót
 2. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19
BRANŻA SANITARNA

Tydzień 23 ( 01-05 czerwiec 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 24 ( 08-12 czerwiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 25 ( 15-19 czerwiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 26 (22-26 czerwiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 23 ( 01-05 czerwiec 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 24 ( 08-12 czerwiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 25 ( 15-19 czerwiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 26 (22-26 czerwiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

BRANŻA TELETECHNICZNA

Tydzień 23 ( 01-05 czerwiec 2020r)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 24 ( 08-12 czerwiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 25 ( 15-19 czerwiec)

 1. Brak Robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020

Tydzień 26 (22-26 czerwiec)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
 
 
 
 
 
Data: 
wtorek, 30 Czerwiec, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt