2020-03

Postęp- prac marzec 2020 r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 10 ( 02-06 marzec 2020r)

 1. Wykonywanie rowów na DK22 w km 341+210 – 341+330P, 341+650 – 341+900P
 2. Wykonanie oraz zagęszczenie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 341+900 – 342+300L
 3. Utrzymanie TOR

Tydzień 11 ( 09-13 marca)

 1. Wykonywanie rowów na DK22 w km 342+100 – 342+250P, 342+350 – 342+520P, 341+800 – 342+000L, 342+200 – 342+400L
 2. Wykonanie oraz zagęszczenie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 342+650 – 342+800L, 343+100 – 343+280
 3. Ułożenie siatki wzmacniającej 343+100 – 343+280L
 4. Utrzymanie TOR

Tydzień 12 ( 16-20 marca)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Wykonywanie oraz zagęszczenie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 343+100 – 343+280L; 342+200-342+450 L
 3. Wykonywanie rowów na DK22 w km 342+200 – 342+400L; 342+520 – 342+620P; 342+200 – 342+300
 4. Profilowanie podłoża 341+800 – 342+100L; 342+200 – 342+450L
 5. Roboty nie były prowadzone na wszystkich frontach z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 13 (23-27 marca)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Uzupełnianie ubytków masą na ciepło
 3. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień  10 ( 02-06 marzec 2020r)

 1. Przygotowanie deskowania wzmocnienia stożków (murki oporowe)
 2. Zbrojenie gzymsu
 3. Deskowanie murków oporowych wzmocnienia stożków
 4. Zbrojenie gzymsu ściany czołowej
 5. Piaskowanie betonowych powierzchni skrzydeł przyczółka
 6. Deskowanie skrzydełek wlotu przejścia podziemnego

Tydzień 11 ( 09-13 marca)

 1. Deskowanie gzymsu zwieńczenia ściany czołowej
 2. Deskowanie skrzydełek oraz belki wlotu przejścia podziemnego
 3. Piaskowanie betonowych powierzchni
 4. Betonowanie murków oporowych wzmocnienia stożków
 5. Wykop pod fundament umocnienia stożków
 6. Oczyszczenie płyty ustroju nośnego
 7. Demontaż deskowania fundamentów umocnienia stożków

Tydzień 12 ( 16-20 marca)

 1. Demontaż deskowania wlotu przejścia podziemnego – strona P
 2. Wykop pod fundamenty umocnienia stożków – strona P
 3. Montaż deskowania i zbrojenia fundamentów umocnienia stożków – strona P
 4. Profilowanie stożków – strona L
 5. Prace zabezpieczające wykonane roboty
 6. Roboty nie były prowadzone na wszystkich frontach z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 13 (23-27 marca)

 1. Prace zabezpieczające wykonane roboty
 2. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

BRANŻA SANITARNA

Tydzień  10 ( 02-06 marzec 2020r)

Brak prac.

Tydzień 11 ( 09-13 marca)

Brak prac.

Tydzień 12 ( 16-20 marca)

Brak prac.

Tydzień 13 (23-27 marca)

Brak prac.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień  10 ( 02-06 marzec 2020r)

 1. Roboty przygotowawcze do usunięcia kolizji elektroenergetycznej w km 340+650

Tydzień 11 ( 09-13 marca)

 1. Usunięcie kolizji energetycznej niskiego napięcia

Tydzień 12 ( 16-20 marca)

Brak prac.

Tydzień 13 (23-27 marca)

Brak prac.

BRANŻA TELETECHNICZNA
 

Tydzień  10 ( 02-06 marzec 2020r)

 1. Układanie rur pod usunięcie kolizji Orange

Tydzień 11 ( 09-13 marca)

Brak prac.

Tydzień 12 ( 16-20 marca)

Brak prac.

Tydzień 13 (23-27 marca)

Brak prac.

 
 
 
 

 

 

 
 
Data: 
wtorek, 31 Marzec, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt