2020-02

2020 -02

Postęp prac luty 2020 r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 06 ( 03-07 luty 2020r)

 1. Wykonywanie i profilowanie nasypu pod pobocza na DK22 w km 340+950 – 341+100L; 340+850 – 340+950L
 2. Profilowanie i wywóz nadmiaru ziemi pod ciąg pieszo-rowerowy na DK 22 w km 342+950 – 343+050L
 3. Profilowanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 341+400 – 341+700L
 4. Wykonanie rowów na DK22 w km 341+200 – 341+400L; 341+400 – 341+700L
 5. Humusowanie na DP2811G strona P; strona L
 6. Układanie kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 341+200 – 341+700L
 7. Wykonanie oznakowania poziomego pod wprowadzenie TOR oraz odtwierzenie TOR na etapie I
 8. Utrzymanie TOR

Tydzień 07 ( 10-14 luty)

 1. Usuwanie skutków nocnego porywistego wiatru (połamane gałęzie, poprzewracane oznakowanie)
 2. Przygotowanie humusu do odbioru na rondzie Czarlin
 3. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej ciągu pieszo-rowerowego na DK22 w km 341+200 – 341+800
 4. Zagęszczanie warstwy podbudowy zasadniczej ciągu pieszo-rowerowego na DK22 w km 341+200 – 341+800
 5. Humusowanie DG2810G
 6. Naprawy cząstkowe masą na zimno (rondo Czarlin, DK22 w zakresie etapu I i II)
 7. Rozbiórka poszerzenia tymczasowego na DK22 strona L – frezowanie
 8. Rozbiórka nawierzchni w obrębie obiektu WD1
 9. Utrzymanie TOR

Tydzień 08 ( 17-21 luty)

 1. Rozbiórka poszerzenia tymczasowego na DK22 strona P
 2. Usuwanie skutków porywistego wiatru (połamane gałęzie, poprzewracane oznakowanie)
 3. Odtworzenie oznakowania tymczasowego (odtworzenie linii warunkowego zatrzymania)
 4. Rozbiórka podbudowy wraz z nasypem
 5. Wykonywanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 341+900 – 342+000 L; 342+000 – 342+100 L; 342+100 – 342+200 L; 342+200 – 342+300 L; 342+300 – 342+400 L
 6. Utrzymanie TOR

Tydzień 09 (24-28 luty)

 1. Wykonywanie rowów na DK22 w km 340+900 – 341+100P; 341+400 – 341+500P; 341+100 – 341+200P;  341+500 – 341+600P; 341+200 – 341+300P; 341+600 – 341+700P; 341+150 – 341+200P; 341+550 – 341+600P; 341+200 – 341+210P; 341+600 – 341+650P
 2. Wykonywanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 342+400 – 342+500L; 342+500 – 342+600L; 342+600 – 342+500L; 342+300 – 342+400L
 3. Wykonanie oraz zagęszczenie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 342+400 – 342+500L
 4. Utrzymanie TOR

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień  06 ( 03-07 luty 2020r)

 1. Betonowanie kapy chodnikowej – strona P
 2. Montaż zbrojenia gzymsu – strona P; strona L
 3. Wykop pod fundamentem – strona P
 4. Przygotowanie powierzchni betonu – oczyszczanie strumieniowo ścierne
 5. Montaż zbrojenia płyty dennej
 6. Montaż zbrojenia i deskowania płyty dennej

Tydzień 07 ( 10-14 luty)

 1. Przygotowanie powierzchni betonu – oczyszczenie strumieniowo-ścierne
 2. Montaż deskowania gzymsu – strona L
 3. Przygotowanie płyty dennej do betonowania
 4. Demontaż podparcia desek gzymsowych
 5. Wypełnienie spoin pomiędzy deskami gzymsowymi
 6. Wykop pod beton wyrównawczy wlot przepustu
 7. Montaż kotew do zbrojenia TORKRET – ściana czołowa strona L
 8. Przygotowanie do wykonania betonu wyrównawczego wlotu przepustu
 9. Oczyszczenie strumieniowo-ścienne powierzchni pionowych podpór

Tydzień 08 ( 17-21 luty)

 1. Spoinowanie styków pomiędzy krawężnikami
 2. Montaż kotew do zbrojenia torkretu – ściany czołowe
 3. Profilowanie stożków skarpowych – wykop pod fundament umocnienia skarpy
 4. Betonowanie gzymsu – strona L
 5. Betonowanie płyty dennej przepustu
 6. Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych podpór – przygotowanie do torkretowania
 7. Demontaż deskowania gzymsu – strona L
 8. Montaż zbrojenia fundamentu wlotu przepustu

Tydzień 09 (24-28 luty)

 1. Montaż zbrojenia fundamentów umocnienia stożków
 2. Montaż deskowania gzymsu – strona P
 3. Montaż deskowania fundamentu wlotu przepustu
 4. Rozbiórka deskowania kapy chodnikowej
 5. Rozbiórka gzymsu żelbetowego – strona P
 6. Montaż kotew – strona P
 7. Betonowanie fundamentu wlotu przepustu
 8. Zbrojenie skrzydełek wlotu przepustu
 9. Piaskowanie styków roboczych
 10. Rozbiórka deskowania fundamentów

BRANŻA SANITARNA

Tydzień  06 ( 03-07 luty 2020r)

 1. Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej nr Wp1/4, Wp1/6, Wp1/8
 2. Rozpoczęcie układania kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/8 – S 1/9
 3. Kontynuacja układania kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/8 – S 1/9

Tydzień 07 ( 10-14 luty)

 1. Zakończenie układania kanalizacji deszczowej na odcinku S1/8 – S1/9 wraz z montażem studni S 1/9
 2. Zakończenie układania kanału kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/10 – S 1/11 wraz z montażem studni S 1/11
 3. Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/9 – S 1/10 wraz z montażem studni S 1/10
 4. Rozpoczęcie układania kanału kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/10 – S 1/11; S 1/11 – S 1/12
 5. Ponowny montaż pomp w pompowni deszczowej P-1 (naprawa po dewastacji)

Tydzień 08 ( 17-21 luty)

 1. Kontynuacja układania kanału kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/11 – S 1/12
 2. Rozpoczęcie układania kanału kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/1 – S 1/18
 3. Zakończenie układania kanału kanalizacji deszczowej na odcinku S 1/1 – S 1/18
 4. Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej Wp 1/3 wraz z przykanalikiem

Tydzień 09 (24-28 luty)

Brak prac.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień  06 ( 03-07 luty 2020r)

Brak prac

Tydzień 07 ( 10-14 luty)

Brak prac.

Tydzień 08 ( 17-21 luty)

Brak prac.

Tydzień 09 (24-28 luty)

Brak prac.

BRANŻA TELETECHNICZNA

Tydzień  06 ( 03-07 luty 2020r)

Brak prac.

Tydzień 07 ( 10-14 luty)

Brak prac.

Tydzień 08 ( 17-21 luty)

Brak prac.

Tydzień 09 (24-28 luty)

Brak prac.

 

 

 
Data: 
piątek, 28 luty, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt