2020-01

2020-01-31

2020-01

Postęp prac - styczeń  2020 r.
BRANŻA DROGOWA

Tydzień 01 ( 30.12.2019  - 03 stycznia 2020 )

 1. Prace porządkowe
 2. Utrzymanie TOR
 3. Uzupełnianie ubytków nawierzchni
 4. Mycie znaków

Tydzień 02 ( 07-10 stycznia)

 1. Utrzymanie TOR

Tydzień 03 ( 13-17 styczeń)

 1. Rozbiórka tymczasowego objazdu na DP2810G
 2. Utrzymanie TOR
 3. Humusowanie skrzyżowania DK22-DP2810G

Tydzień 04 (20-24 styczeń)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Profilacja podłoża pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 341+200 – 342+250 L
 3. Rozpoczęcie wykonywania rowów na DP2810G
 4. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, płyt betonowych, kostki kamiennej oraz podbudowy betonowej pomiędzy rondem, a obiektem WD-1 na DK22 po stronie P
 5. Zakończenie wykonywania rowów na DP2810G
 6. Korytowanie na odcinku pomiędzy rondem, a obiektem WD-1 na DK22
 7. Wykonanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy na DK22 w km 341+200 - 342+250L

Tydzień 05 (27-31 styczeń)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Wykonanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy 341+200 – 342+500L
 3. Korytowanie jezdni pomiędzy rondem, a WD-1 na DK22 po stronie P
 4. Wykonanie rowów oraz skarpowanie DP 2810G oraz DP 2811G

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień  01 (30.12.2019  -03 stycznia 2020)

Brak prac.

Tydzień 02 ( 07-10 stycznia)

 1. Rozbiórka wlotów
 2. Uszorstnienie powierzchni betonu pod wykonanie nowego gzymsu – strona lewa
 3. Montaż kotew do wykonania gzymsu

Tydzień 03 ( 13-17 styczeń)

 1. Montaż kotew gzymsu – lewa strona
 2. Izolacja natryskowa płyt ustroju nośnego – strona prawa
 3. Wykop pod wylot przepustu – strona prawa
 4. Montaż krawężników – strona prawa
 5. Rozbiórka fundamentów wlotu przepustu – strona prawa

Tydzień 04 (20-24 styczeń)

 1. Montaż zbrojenia kapy chodnikowej – strona prawa
 2. Rozbiórka fundamentów wlotu przepustu – strona prawa

Tydzień 05 (27-31 styczeń)

 1. Montaż kotew pod bariery energochłonne - strona prawa
 2. Montaż zbrojenia kapy chodnikowej – strona prawa
 3. Rozbiórka fundamentu wlotu przepustu – strona prawa
 4. Montaż zbrojenia płyty dennej
 5. Montaż zbrojenia gzymsu (montaż kotew) – strona lewa

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 01 ( 30.12.2019  -03 stycznia 2020)

Brak prac.

Tydzień 02 ( 07-10 stycznia)

Brak prac.

Tydzień 03 ( 13-17 styczeń)

Brak prac.

Tydzień 04 (20-24 styczeń)

Brak prac.

Tydzień 05 (27-31 styczeń)

 1. Wykonanie pozostałych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w obrębie obiektu WD-1B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 01 (30.12.2019  -03 stycznia 2020)

Brak prac.

Tydzień 02 ( 07-10 stycznia)

Brak prac.

Tydzień 03 ( 13-17 styczeń)

Brak prac.

Tydzień 04 (20-24 styczeń)

Brak prac.

Tydzień 05 (27-31 styczeń)

Brak prac.

ROBOTY TELETECHNICZNE

Tydzień 01

( 30.12.2019  -03 stycznia 2020)
 

Brak prac.

Tydzień 02 ( 07-10 stycznia)

Brak prac.

Tydzień 03 ( 13-17 styczeń)

Brak prac.

Tydzień 04 (20-24 styczeń)

Brak prac.

Tydzień 05 (27-31 styczeń)

Brak prac.

 

 
 
 
 
 
 
 
Data: 
piątek, 31 Styczeń, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt