2019-12

2019-12

Postęp prac - grudzień 2019 r.

BRANŻA DROGOWA:

Tydzień 49 ( 02 -06 grudnia 2019 )

 1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej CBR35 w km 342-550-342+640+650-342+800 na DK 22 L; 341+550-341+900,342+65-342+800 na DK22 L; 341+550-341+900 na DK22 L
 2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej CBR60 w km 342+650-342+800 na DK22 L; 341+550-341+900,342+400-342+550,342+65-342+800 na DK 22 L;341+800-341+950,342+650-342+800 na DK22L
 3. Profilowanie i zagęszczenie koryta w km 341+550-341+900 na DK22 L,
 4. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 341+950-342+150, 342+200-342+450 L;341+950-342+450 L,341+950-342+400, 341+550-341+800,342+400-342+550L, 341+750-341+950,342+550-342+800 L, 341+850-341+950
 5. Wykonanie warstwy AC22P w km 342=450-342+650 L, 341+550-341+800,342+650-342+800 L
 6. Wykonanie poboczy z pisaku w km 341+400-341+500 L,341+300-341+400 L
 7. Wykonanie objazdu pod ruch tymczasowy na drodze powiatowej DP 2810
 8. Układanie warstwy wiążącej AC16W w km 342+000-342+450 L
 9. Układanie warstwy SMA na łącznicy Ł1,Ł2,Ł5,Ł6
 10. Układanie warstwuj podbudowy bitumicznej w km 340+600-341+550 L342+00-342+450L ( czas pracy do 2           1:00)
 11. Układanie warstwy wiążącej  AC16W w km 340
 12. 430-341+550 L
 13. Zamiatanie czyszczenie dróg  w km 340+400-342+800 oraz dróg poprzecznych.

Tydzień 50 ( 09-13 grudnia)

 1. Wykonanie warstwy podbudowy AC22P w km. 341+970-341+800 str. L; 0+000-0+60 na DP2810G 0+000-0+100 na DP2811G
 2. Wykonanie podbudowy zasadniczej  w km 0+120-0+160 na DP2811G
 3. Wykonanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 0+120-0+160 na DP2811G
 4. Wykonanie warstwy wiążącej AC16W w km 342+450-342+650, 342+000-342+150 str. L; 341+800-341+950,342+550-342+650 str. L
 5. Korytowanie podłoża pod stabilizację w km 0+080-0+135 na DP2810G
 6. Wykonanie stabilizacji podłoża w km 0+000-0+135 na DP2810G, 0+000-0+100 na DP2811G
 7. Wykonanie warstwy mrozoochronnej CBR35 W KM 0+000-0+135 na DP2810G, 0+000-0+100 na DP2811G
 8. Wykonanie warstwy mrozoochronnej na DP2811G str. P w km 0+120-0-0+130 na DP2811G
 9. Wykonanie warstwy z KŁSM W KM 0+000-0+135            na DP 2810G; 0+000-0+100 na DP2811G;0+000-0+080 na DP2810G . Wykonanie warstwy z KŁSM na DP2811G str. L
 10. Wykonanie nasypów pod pobocza w km 0+000-0+135 na DP2810G.
 11. Korytowanie podłoża pod stabilizację  w km. 0+000-0+100 na DP2811G
 12. Rozbiórka warstwy bitumicznej oraz podbudowy na DP2811G
 13. Rozbiórka nawierzchni na DP2811G str.P
 14. Rozbiórka istniejącej konstrukcji  w km 0+120-0+200 na DP 2811G
 15. Rozbiórka istniejącego wjazdu w km 0+120-0+130 na DP2811G
 16. Profilowanie podłoża po rozbiórce oraz układanie warstwy mrozoochronnej w km. 0+120-0+200 na DP2811G
 17. Profilowanie podłoża pod stabilizację na DP2810G oraz DP2811G
 18. Wykonanie objazdu pod ruch tymczasowy na drodze powiatowej DP2810
 19. Profilowanie podbudowy zasadniczej  0/31,5 w km 0+080- 0+135 na DP 2810G
 20. Profilowanie i umacnianie koryta pod objazd na drodze powiatowej DP 2810 w km 0+000-0+070,0+080-0+135
 21. Zamiatanie, czyszczenie dróg w km 340+400-342+800 na DK22 oraz dróg poprzecznych.

Tydzień 51 ( 16-20 grudzień)

 1. Wykonanie warstwy wiążącej AC16W na skrzyżowaniach dróg powiatowych DP2810G, DP2811G str. L
 2. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej AC22P na skrzyżowaniach dróg powiatowych DP2810G, DP2811G str. P
 3. Profilowanie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej na skrzyżowaniach dróg powiatowych DP2810G, DP2811G str.P
 4. Rozbiórka objazdu pod ruch tymczasowy na drodze powiatowej DP2811G
 5. Wykonanie nasypów pod pobocze w km 342+300-342+800 L; 341+950-342+800 str. L,340+430-340+630 str. L
 6. Wykonanie nasypów pod pobocze na drogach powiatowych  DP 2810G, DP2811G str. L
 7. Zagęszczenie nasypów pobocza w km. 342+300-342+800 str. L
 8. Zagęszczenie nasypów pobocza na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP2810G
 9. Roboty utrzymaniowe
 10. Wprowadzenie TOR na rondzie w Czarlinie

Tydzień 52 (23-27 grudzień)

 1. Prace porządkowe, utrzymanie TOR, uzupełnienie ubytków nawierzchni, mycie znaków

BRANŻA MOSTOWA :

Tydzień  49 ( 02 -06 grudnia 2019 )

1.  Prace przygotowawcze do wykonania rozbiórki gzymsu- odkopanie gzymsu str. L str.P

2.  Montaż pomostu roboczego str. L, rozbiórka płyty dennej.

3.  Prace rozbiórkowe, przygotowanie powierzchni wnętrza przepustu do wykonania reprofilacji.

Tydzień 50 ( 09-13 grudnia)

1.  Przygotowanie powierzchni wnętrza przepustu do wykonania reprofilacji, wykonanie namiotu ochronnego i przygotowanie powierzchni wnętrza przepustu do wykonania reprofilacji. Rozbiórka wlotów, rozbiórka gzymsu str. L

Tydzień 51 ( 16-20 grudzień)

 1. Oczyszczanie i osuszanie powierzchni betonu pod wykonanie izolacji płyty ustroju str. P, wykonanie zabezpieczenia balustrady kapy chodnikowej str. L, rozbiórka wlotów, wykonanie warstwy gruntowej pod wykonanie izolacji płyty ustroju str. P, montaż ogrodzenia na dojściach do obiekty str. L

Tydzień 52 (23-27 grudzień)

Brak prac.

BRANŻA SANITRANA:

Tydzień 49 ( 02 -06 grudnia 2019 )

1.  Montaż wpustów nr WP 4,1/2,WP 4/2 wraz z przykanalikami do osi jezdni.

2.  Montaż wpustów nr WP5/6 wraz z przykanalikami, montaż przykanalików os studni S5/4, S5/5 do osi jezdni L

3.  Kanału na odc. S5/1-S5/3 L wraz z montażem studni S5/3, zakończenie układania kanału na odc. S5/4-S5/3.

4.  Montaż kanału na odc. W2/1-SW2/1 L wraz z montażem studni Sw2/1.

Tydzień 50 ( 09-13 grudnia)

1. Rozpoczęcie układania kanału na odc. S5/3-Sw5/2 oraz S5/1-S5/2, montaż 3wpustu nr 2,1/1 wraz z rozpoczęciem układania kanału na odc. Sw3/1-W3/1.

2. Zakończenie układania kanału. Posadowienie studni na S 5/2 oraz kontynuacja układania kanału na odc. S17 –S1/8 .

3.  Zakończenie układania przykanalika Wp2.1/1.

Tydzień 51 ( 16-20 grudzień)

1. Zakończenie układania kanału na odc. S1/7 - S1/8, poprwa zabezpieczeń studni i wpustów.

Tydzień 52 (23-27 grudzień)

Brak prac.

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

Tydzień 49 ( 02 -06 grudnia 2019 )

1.Montaż przepustów.

Tydzień 50 ( 09-13 grudnia)

1.  Montaż przepustów

Tydzień 51 ( 16-20 grudzień)

Brak robót

Tydzień 52 (23-27 grudzień)

Brak robót.

 
 
 
 
 
 
Data: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt