2019-11

Postęp- prac listopad 2019

BRANŻA DROGOWA :

Tydzień 45 ( 04 listopad-08 listopad)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Prace porządkowe
 3. Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej- wywóz gruzu 341+600-342+750 str. P;341+730-341+770 str. P.; 342+600-342+640 str. P.; 341+740-341+820; 341+850-341+850-341+880; 342+700-342+740; 342+760-342+800; 341+820-341+850 na DK 22 str. P.; 341+820-341+850 na DK 22 str. P; na zjeździe w km 341+800 na DK 22 str. P.;342+220-342+300 str. P..; 342+320-342+430 str. P.
 4. Rozbiórka kostki kamiennej z wywozem na plac Wykonawcy 341-820-341+880 str. P.; 342+690-342+800 str. P.;
 5.  Rozbiórka kostki kamiennej brukowej w km 341+800-341+820; 341+790-341+800 na DK 22 str.P.;341+790-341+800 na DK 22 str. P.;
 6. Rozbiórka podsypki 342+700-342+800
 7.  Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 341+880-342+950 str. P.;
 8.  Rozbiórka 1 zjazdu na DD1
 9.  Wykonanie podbudowy zasadniczej 0-31,5-341+900-342+300 str. P.; 0-31,5 w km 341+800-341+820; 0-31,5 na DD1
 10.  Skropienie podbudowy zasadniczej 341+900-342+600 str.P.;0-31,5 na DD1
 11.  Rozkładanie kruszywa w ścieżkach rowerowych Etap I
 12.  Przyjmowanie i hałdowanie kruszywa 0-31,5
 13.  Kucie podbudowy (w zakresach rozbiórki)
 14.  Profilowanie podłoża zjazdu w km 341+800-341+820
 15.  Profilowanie koryta pod konstrukcję w km 342+600-342+650; 342+680-342+800 na DK 22 str. P.; 341+600-341+880 na DK 22            str.P.;
 16.  Wykonanie warstwy mrozoochronnej CBR w km 341+800-341+820; CBR60 w km 341+800-341+820; CBR35 w KM 342+650-342+700 na DK 22 str. P.;
 17.  Wykonanie warstwy z kruszywa na poszerzeniu w km 341+880-342+600 na DK 22 str.P.;
 18.  Wykonanie warstwy wiążącej na DD1
 19. Zamiatanie, czyszczenie dróg w km 340+400-342+800
 20. .Wykonanie poszerzenia DP2811G w km 341+820 na DK 22 str.P.;
 21. Rozbiórka 4 zjazdów na DD1
 22. Prace nasadzeniowe i koszenie trawy- Etap I

Tydzień 46 ( 12-15 listopad)

 1. Profilowanie oraz zagęszczanie koryta pod konstrukcje w km  341+800-341+880 str. P.;
 2. Warstwa mrozoochronna CBR35 w km 342+600-341+800; 341+800-341+880; 342+600-342+800; 341+630-341+800; 342+600-342+650; 341+630-341+800; 342+600-342+650;342+800-342+880 str. P.;
 3. Rozbiórka kostki granitowej  i podbudowy betonowej w km 340+900-341+600 str. L.;
 4. Podbudowa Pomocnicza CBR60 342+600-342+650 str. L.;
 5. Warstwa wiążąca w km 341+880-342+600 str. P.
 6. Profilowanie i wykonanie zjazdów do podeski na DD1
 7. Zamiatanie i czyszczenie dróg w km 340+400-342+800 DK 22
 8. Prace nasadzeniowe w rejonie podwójnego ronda
 9. Rozbiórka przepustu betonowego w km 342+636-342+600 na DK 22 str. P.;
 10. Rozbiórka podstawy wylotu przepustu betonowego w km 342+636 str. P.;
 11. Naprawa uszkodzeń po opadach deszczu
 12. Utwardzenie poszerzenia pod zjazd drogi DP2810G w km 342+650 str. P.;

Tydzień 47 ( 18-22 listopad)

 1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej CBR35 w km 342+650-342+800 na DK 22 str. P.; CBR35 w km 342+650-342+680 na DK 22 str. P.; w km 341+200-341+550 na DK 22 str. L.; 341+240-341+400 na DK 22 str. L.;CBR60 w km 341+200-341+550 na DK 22 str. L.;CBR35 w km 340+600-341+200 oraz 341+950-342+200 na DK 22 str. L.;
 2. Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR60 w km 341+650-341+880; 342+600-342+800 na DK 22 str. P.; 340+600-341+200 na DK 22 str. L.; CBR w km 341+600-341+820; 342+600-342+650 na DK 22 str. P.;
 3. Wykonanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 341+800-341+880; 342+600-342+800 na DK22 str. P.;w km 341+600-341+800 na DK 22 str. P.;
 4. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej AC22P w km 341+800-341+880, 342+600-342+800 na DK 22 str. P.;
 5. Rozbiórka kostki granitowej w km 342+300-342+400 na DK 22 str. P.; 341+980-342+300; 342+500-342+550; 342+650-342+680 na DK22 str. P.; 340+630-341+400 na DK 22 str. L.; 342+300-342+500 na DK22 str. L.;
 6. Rozbiórka podbudowy betonowej w km 340+700-340+900 na DK 22 str.L.;342+650-342+680 na DK 22 str. P.; 340+630-341+400 na DK 22 str. L.; 341+950-342+200; 342+450-342+550 na DK 22 str. L.; 342+200-342+450 na DK 22 str. L.;
 7. Rozbiórka podsypki w km 341+980-342+250 na DK str. P.;342+250-342+550 na DK 22 str.L.;
 8. Wykonanie poszerzenia zjazdu drogi DP 2810G- w km 342+600-342+620 na DK 22 str. P.;
 9. Przygotowanie pobocza pod poszerzenie w km 341+600-341+850 oraz 342+600-342+800 na DK str. P.;
 10. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę mrozoochronną w km 340+600-341+200, 341+950-342+200, 342+220-342+550 na DK 22 str. L.;342+200-342+550 na DK 22 str. L.;
 11. Zdjęcie warstwy urodzajnej w km 342+650-342+750 na DK 22 str. P.;
 12. Zamiatanie, czyszczenie dróg w km 340+400-342+800 na DK 22 oraz dróg poprzecznych
 13. Prace nasadzeniowe w okolicy ronda, A41,
 14. Prace zieleniarskie w okolicy ronda

Tydzień 48  (25-29 listopad)

 1. Wykoinanie warstwy mrozoochronnej CBR35 w km 341+950-342+550 na DK22 str. L.; 340+600-340+800;341+000-341+190; 341+950-342+550 na DK22 str.L.;341+200 na DK22 str. L.;342+200-342+550 na DK22 str. L.; 342+200-342+550 na DK22 str. L.;342+200-342+550 na DK22 str. L.;
 2. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej CBR60 w km 340+900-341+100 oraz 341+200-341+550 na DK 22 str. L.; 340+800-341+000; 341+000-341+200-341+550 na DK 22 str. L.; 340+800-341+200; 341+950-342+200 na DK 22 str. L.; 340+60-341+200; 341+950-342+200 na DK 22 str. L.; 341+950-342+550 na DK 22 str. L.; 341+950-342+550 na DK 22 str. L.;
 3. Zdjęcie warstwy urodzajnej w km 342+720-342+750 na DK 22 str. P.; oraz 343+100-343+170 na DK 22 str. L.; 343+170-343+200 na DK 22 str. L.; 343+200-343+300 na DK 22 str. L.;
 4. Rozbiórka kostki kamiennej w km 342+700-342+800 na DK 22 str. L.; 342+550-342+700 na DK 22 str. L.; 341+550-341+900 na DK 22 str. L.; 341+550-341+900 na DK 22 str. L.;
 5. Rozbiórka podbudowy betonowej w km 342+550-342+800 na DK 22 str. L.;341+750-341+900; 342+650-342+700 na DK 22 str. L.; 341+750-341+900; 342+650-342+700 na DK 22 str. L.;
 6. Przełożenie ruchu w km 340+700-342+800 na DK 22 str. P.;
 7. Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W w km 341+600-341+880 oraz 342+600-342+800 na DK 22 str. P; zjazd tymczasowy- ciąg główny -w km 342+880na DK 22 str. P.;
 8. Profilowanie koryta w km 342+500-342+640na DK 22 str. L.; 342+550-342+640 na DK 22 str. L.; 342+550-342+640 na DK 22 str. L.;
 9. Wykonanie pobocza pod poszerzenie w km 341+600-341+850; 342+600-342+800 na DK 22 str. P.;
 10. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 341+200-341+550na DK 22 str. L.; 341+200-341+550na DK 22 str. L.; 340+700-341+200 na DK 22 str. L.; 340+700-341+200 na DK 22 str. L.;
 11. Rozbiórka wjazdu w km 341+200na DK 22 str. L.;
 12. Rozbiórka tymczasowych wjazdów w km 341+900, 342+600na DK 22 str. L.;
 13. Rozbiórka przepustu pod jezdnią w km 342+600 na DK 22 str. L.; 342+600 na DK 22 str. L.;
 14. Zamiatanie, czyszczenie dróg w km 340+400-342+800 na DK 22 oraz dróg poprzecznych
 15. Prace zielarskie w okolicy ronda
BRANŻA MOSTOWA :

Tydzień 45 ( 04 listopad-08 listopad)

 1. Montaż deskowania gzymsu pod kapę chodnikową str. P. WD1
 2. Montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej na ustroju nośnym str. P.
 3. Montaż wpustów, sączków-str. P.
 4. Montaż Czyszczenie kap chodnikowych
 5. Przygotowanie do betonowania
 6. Ustawienie kotew pod bariery
 7. Prace geodezyjne
 8. Wytyczenie wpustów, wytyczenie deski gzymsowej na ustroju, inwentaryzacja kotew
 9. Wykonanie odwiertu rdzeniowego

Tydzień 46 ( 12-15 listopad)

 1. Wykonanie odwiertu rdzeniowego
 2. Rozbiórka chodnika z kostki na dojściach do obiektu
 3. Rozbiórka barier
 4. Rozbiórka krawężników

Tydzień 47 ( 18-22 listopad)

 1. Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 2. Wykonanie dylatacji pozornych kap chodnikowych na skrzydłach str. P.
 3. Montaż podparcia desek gzymsowych kapy chodnikowej na ustroju str. P.,
 4. Rozbiórka płyt ażurowych, obrzeży, wlotu,
 5. Rozbiórka wlotu str. P. i L.

Tydzień 48  (25-29 listopad)

 1. Rozbiórka wlotu (str. L. i P.)
 2. Rozbiórka barier
 3. Odwóz materiału z rozbiórki

BRANŻA SANITARNA:

Tydzień 45 ( 04 listopad-08 listopad)

Brak robót

Tydzień 46 ( 12-15 listopad)

 1. Prace przygotowawcze –transport materiałów
 2. Posadowienie studni na S 5/
 3. Wykonanie Wypustów nr Wp 5/3, Wp 5/5 wraz z przykanalikami od wpustu do osi jezdni

Tydzień 47 ( 18-22 listopad)

 1. Wykonanie kanału na odcinku W2/1-Sw 2/1-str. P.-
 2. Wykonanie kanału na odcinku S 5/1- S 5/3 str.P.;
 3. Wykonanie kanału na odcinku S1/1-W1/1 -str. L.- wraz z posadzeniem studni nr S1/1
 4. Wykonanie kanału na odcinkuS1/1-S1/2 wraz z posadzeniem studni nr S1/2
 5. Wykonanie kanału na odcinkuS1/2-S1/3 wraz z posadzeniem studni nr S1/3
 6. Rozpoczęcie wykonania kanału na odcinku S1/3-S1/4 oraz posadowienie wpustu nr Wp1/5 wraz z montażem przykanalika

Tydzień 48  (25-29 listopad)

 1. Zakończenie układania kanału na odcinku S1/3-S1/4 wraz z montażem studni nr S1/4 oraz rozpoczęcie układania kanału na odcinku S1/4-S1/5
 2. Zakończenie układania kanału na odcinku S1/4-S1/5 wraz z montażem studni nr S 1/5
 3. Zakończenie układania kanału na odcinkuS1/5-S1/6 wraz z montażem studni S1/6 oraz wykonanie kanału na odcinku S1/6-S1/7 wraz z montażem studni S1/7
 4. Rozpoczęcie układania kanału na odcinku S1/5-S1/6 oraz montaż wpustu nr Wp 1/7 wraz z przykanalikiem
 5. Rozpoczęcie układania kanału na odcinku S1/7 –S1/8
 6. Montaż wpustów nr Wp1/9,WP 1/10, Wp1/12, Wp1/13 wraz z przykanalikami oraz montaż przykanalika od osi (L) do studni nr S1/10

BRANŻA ELEKTRYCZNA :

Tydzień 45 ( 04 listopad-08 listopad)

Brak robót

Tydzień 46 ( 12-15 listopad)

Brak robót

Tydzień 47 ( 18-22 listopad)

Brak robót

Tydzień 48  (25-29 listopad)

Montaż przepustów.

 

 
 
 
 
Data: 
piątek, 29 Listopad, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt