2019-10

2019-10

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 40 ( 30 września-04 październik)

1. Utrzymanie TOR

2. Prace porządkowe

3. Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej: wywóz gruzu 341+880-342+000 str. P; 341+950-  342+070 str. P.; 342+070-342+220 str. P. oraz miejsca ważenia pojazdów str. P342+220-342+300 str. P; 342+320-342+430 str. P.

4. Rozbiórka kostki granitowej 342+280-342+440 str. P.

5. Odkrywanie podsypki 342+240-342+400 str. P.

6. Rozbiórka podsypki 342+340-342+560 str. P.

7. Odhumusowanie pobocza i rowu w km 342+620-342+660 str. P.; 341+ 880-342+600 str. P.; 341+500 - 341+880 str. P.

8. Utwardzenie pobocza 342+460-342+660 str. L.

9. Rozbiórka kostki brukowej kamiennej 342+440-342+560 str. P.; 342+490-342+560 str. P.

10. Profilowanie koryta 340+400-340+600 str. L.

11. Hałdowanie piasku

12. Remonty cząstkowe z mieszanki mineralnej

13. Załadunek i przewóz humusu

Tydzień 41 ( 07-11 październik)

1. Utrzymanie TOR

2. Prace porządkowe

3. Rozbiórka  istniejącej podbudowy betonowej- wywóz gruzu 342+430-342+540 str. P; 342+540- 342+602 str. P.

4. Profilowanie koryta 340+430-340+630 str. L.; 341+240-341+600 str. P.; 341+240-341+600 str. P., 341+240-341+880 str. P.

5. Profilowanie koryta pod poszerzenia 341+550-341+750 str. P.; 341+240-341+750 str. P.

6. Wykonanie wykopu oraz koryta w km 340+500-340+600 str. L; 340+430-340+630 str. L.

7. Rozbiórka podbudowy niezwiązanej w miejscu wagi 342+130 str. P.

8. Wykonanie podbudowy pod poszerzenie 341+300-341+600 str. P.

9. Wykonanie nasypu pobocza 340+750-340+900 str. P.

10. Profilowanie pobocza pod poszerzenia 341+550-341+750 str. P.

11. Odhumusowanie 342+450-342+500 str. P.; 342+170-342+450 str. P.; 342+100-342+1700 str. P.

12. Zagęszczenie koryta 340+430-342+520

13. Wywóz humusu

14. Hałdowanie piasku

15. Rozbiórka kostki kamiennej w km 342+560-342+602 str. P.

16. Budowa nasypu pod pobocze i poszerzenie jezdni w km 340+800-341+700 str. P.

17. Rozłożenie warstwy kruszywa pod poszerzenie 341+700-341+750 str. P.; 341+350-341+450 str. P.; 341+270-341+350 str. P.

Tydzień 42 ( 14-18 październik)

1. Prace porządkowe

2. Utrzymywanie TOR

3. Odhumusowanie 342+050-342+100 str. P.; 342+000-342+050 str. P.; 341+940-341+990 str. P.;

   341+900-341+940 str. P.; 341+880-341+900 str. P.

4. Zagęszczenie koryta 341+240-341+880 str. P.

5. Profilowanie koryta 341+880-342+240 str. P.

6. DD1 0+000-0+373,72; 341+880-341+850 str. P.

7. Profilowanie pod poszerzenie koryta 340+710-340+740 str. P.; 340+850-341+000 str. P.

8. Profilowanie koryta placu wagowego 342+040-342+200

9. Profilowanie podłoża pod poszerzenie z płyt 340+880-340+900 str. P.

10. Ułożenie warstwy wyrównawczej kruszywa w poboczu 340+900-341+000 str. P.; 341+270-341+600 str. P.

11. Rozłożenie warstwy kruszywa pod poszerzenie 341+270-341+350 str. P.

12. Rozkładanie masy bitumicznej na poszerzeniu 341+240-341+600 str. P.; 340+900-341+000 str. P.

13. Rozkładanie warstwy mrozoochronnej 340+580-340+630 str. P.; 340+480-340-580 str. P.

14. Prace nasadzeniowe oraz koszenie trawy rondo

15. Remont cząstkowy na WD-1

Tydzień 43  (21-25 październik)

1. Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2. Rozbiórka warstwy mrozoochronnej na korycie 340+460-340+500 str, L.; 342+440-342+600 str. P.;

3. CBR 35 340+460-340+500 str. L; CBR 35 342+200-342+440 str. P.; CBR 35 342+100-342+600 str. P.; CBR 60 340+430-340+630 str. L.; CBR 35 342+200-342+600 str. P.; CBR 35 341+880-342+600 str. P.;

4. Prace nasadzeniowe oraz koszenie trawy-rondo

5. Prace nasadzeniowe oraz koszenie trawy-wyspy koło łącznic

6. Nasyp i zagęszczenie pobocza przy poszerzeniu 341+300-341+600 str. P.;341+300-341+600 str. P

7. Profilowanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie CBR 35 342+240-342+600 str. P.;  CBR 35 342+000-342+240 str. P.; CBR 35 341+880-342+400 str. P.; CBR 35 340+430-342+630 str.L.

8. Nasyp pod plac wagowy 342+000-342+200 str. P.

Tydzień 44 ( 28-31 październik)

1. Prace porządkowe

2. Utrzymywanie TOR

3. Profilowanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie CBR 60 341+880-342+600 str. P

4. Rozkładanie warstwy mrozoochronnej w korycie CBR 60 340+430-340+630 str. L

5. Prace nasadzeniowe oraz koszenie trawy wyspy koło łącznic

6. Profilowanie kruszywa ścieżki rowerowe

7. Odhumusowanie 341+650-341+800 str. P

8. Rozbiórka kostki granitowej 341+600-341+730 str. P; 341+730-341+800 str. P; 342+600-342+650 str. P; 342+670-342+730 str. P

9. Podbudowa zasadnicza z 0/31,5 340+430-340+630 str. L; 342+420-342+600 str. P

10. Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 342+300-342+600 str. P

11. Stabilizacja podłoża DD10+010-0+343,72

12. Układanie płyt betonowych pod poszerzenie 340+750-340+800 str. P

13. Rozkładanie podbudowy bitumicznej 340+430-630 str. L

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 40 ( 30 września-04 październik)

Brak robót

Tydzień 41 ( 07-11 październik)

Brak robót

Tydzień 42 ( 14-18 październik)

Brak robót

Tydzień 43  (21-25 październik)

Montaż kotew pod bariery WD1 str. P.

Tydzień 44 ( 28-31 październik)

Brak robót

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 40 ( 30 września-04 październik)

Brak robót

Tydzień 41 ( 07-11 październik)

Brak robót

Tydzień 42 ( 14-18 październik)

Brak robót

Tydzień 43  (21-25 październik)

Montaż S1/16 do osi S/1 15 do osi od osi do Wp.4.1/1 od osi do Wp4/1

Tydzień 44 ( 28-31 październik)

Brak robót

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 40 ( 30 września-04 październik)

Brak robót

Tydzień 41 ( 07-11 październik)

Brak robót

Tydzień 42 ( 14-18 październik)

Brak robót

Tydzień 43  (21-25 październik)

Montaż S1/16 do osi S/1 15 do osi od osi do Wp.4.1/1 od osi do Wp4/1

Tydzień 44 ( 28-31 październik)

Brak robót

 
 
Data: 
czwartek, 31 Październik, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt