2019-09

2019-09

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 36 ( 02-06 września)

1.Utrzymanie TOR

2.Prace porządkowe

3.Budowa nasypu DD1

4.Układanie masy asfaltowej warstwa podbudowy i wiążąca km 341+350-341+700

5.Układanie opornika kamiennego i kamienia granitowego na wyspie ronda

6. Uzupełnianie ubytków przykrawężnikowych w obrębie asfaltem twardolanym

7.Wymiana uszkodzonych oporników na rondzie

8.Wycinanie i czyszczenie ubytków przy wyspach dzielących łącznicę

9.Sprzątanie pierścienia ronda pod układanie masy ścieralnej

10.Układanie masy ścieralnej na jednej połowie ronda

Tydzień 37 ( 09-13 września)

1.Utrzymanie TOR

2.Prace porządkowe

3.Budowa nasypu DD1-do wykonania stabilizacji

4.Sypanie i zagęszczanie poboczy km 341+230-340+450 str. P. oraz km 341+350-341+700 str. P.

5.Odtwarzanie wjazdów do posesji przy drodze DD1-stabilizacja.kruszywo

6.Przygotowanie poboczy pod poszerzenie z płyt drogowych na odcinku 340+700-340+950 str. P.

7.Układanie masy na wyspach w ciągu DK22

Tydzień 38 ( 16-20 września)

1.Prace porządkowe

2. Utrzymywanie TOR

3. Wymiana uszkodzonych płyt drogowych na obiekcie WD1

Tydzień 39  (23-27 września)

1.Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej km 340+400-340+490 str. L.,340+490-340+600, 341+960-342+120 oraz 342+120-342+280,

3. Kucie podbudowy betonowej km. 340+400-340+490

4. Budowa poszerzenia pobocza km. 342+350-342+600 str. L.,

5.Rozbiórka podsypki- 340+400-340+470,

6.Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej- kucie 340+400-340+440; 340+400-340+420 JL; 340+560-340+600 JL wywóz gruzu 340+470-340+570; 340+420-340+470; 340+400-340+420 JL; 340+560-340+600 JL

7.Odkrywanie podsypki 341+880-342+240 JP

8.Nacinanie podbudowy betonowej km 341+880-341+920 JP

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 36 ( 02-06 września)

Brak robót

Tydzień 37 ( 09-13 września)

Brak robót

Tydzień 38 ( 16-20 września)

Brak robót

Tydzień 39  (23-27 września)

Brak robót

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 36 ( 02-06 września)

Brak robót

Tydzień 37 ( 09-13 września)

Brak robót

Tydzień 38 ( 16-20 września)

Brak robót

Tydzień 39  (23-27 września)

1. Brak robót

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 36 ( 02-06 września)

1.Brak robót

Tydzień 37 ( 09-13 września)

Brak robót

Tydzień 38 ( 16-20 września)

Brak robót

Tydzień 39  (23-27 września)

Brak robót

 
 
 
Data: 
poniedziałek, 30 Wrzesień, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt