2019-08

08-2019

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 32 ( 05-09 sierpnia)

1.Utrzymanie TOR

2.Prace porządkowe

3.Wykonanie stabilizacji cementowej podłoża w km 340+700-341+250

4.Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 340+700-341+250

5.Mielenie i wywóz gałęzi i karpin po wycince  na odcinku nr 2

6. Zagęszczanie i zasypywanie dołów po karpinach w km 342+300-342+500  str. L

5.Porządkowanie placu przy Rondzie Etap I

6.Profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy pomocniczej km 340+700-341+250 str p

Tydzień 33 ( 12-16 sierpnia)

1.Utrzymanie TOR w tym usuwanie usterek z protokołu

2.Prace porządkowe

3.Profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy pomocniczej w km 340+700-341+250

4.Zasypywanie i zagęszczanie dołów po karpinach w km 342+300-342+500 str. L

5.Czyszczenie nadmiaru poboczy w km 340+700-341+250

Tydzień 34 ( 19-23 sierpnia)

1.Prace porządkowe

2. Utrzymywanie TOR w tym malowanie oznakowania poziomego, profilowanie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej KŁSM w km 340+700-341+250

3. Zasypywanie i zagęszczanie dołów po karpinach w km 342+300-342+500 str. L., oczyszczanie ubytków nawierzchni w obrębie ronda w Czarlinie (przygotowania do zalania asfaltem twardolanym)

4. Uzupełnianie ubytków przykrawężnikowych asfaltem twardolanym w obrębie ronda w Czarlinie

5. Zasypywanie dołów po karpinach km 340+900-341+200 str. L

6. Budowa nasypu pod ścieżkę rowerową w km 341+200-341+800 str. L

7. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe na drodze DD1

Tydzień 35 (26-30 sierpnia)

1.Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2. Budowa nasypu drogi DD1, układanie masy asfaltowej ( warstwa podbudowy i wiążąca) km. 341+350 – 341+700, układanie opornika kamiennego i kamienia granitowego na wyspie ronda,

3. Uzupełnienie ubytków przy krawężnikach w obrębie ronda asfaltem twardolanym

4. Wymiana uszkodzonych oporników na rondzie

5. Oczyszczanie ubytków nawierzchni w obrębie ronda w Czarlinie ( przygotowania do zalania asfaltem twardolanym)

6. Uzupełnienie ubytków przykrawężnikowych asfaltem twardolanym w obrębie ronda w Czarlinie,

7.Budowa nasypu pod ścieżkę rowerową w km 341+200 – 341+800 str. L

8.Prace przygotowawcze i rozbiórkowe na drodze DD1.

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 32 ( 05-09 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 33 ( 12-16 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 34 ( 19-23 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 35 (26-30 sierpnia)

Brak robót

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 32 ( 05-09 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 33 ( 12-16 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 34 ( 19-23 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 35 (26-30 sierpnia)

1.Prace porządkowe

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 32 ( 05-09 sierpnia)

1.Brak robót

Tydzień 33 ( 12-16 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 34 ( 19-23 sierpnia)

Brak robót

Tydzień 35 (26-30 sierpnia)

Brak robót

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Data: 
piątek, 30 Sierpień, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt