2019-06

06 2019

BRANŻA DROGOWA

 Tydzień 23 (03-07 czerwca) 

1.Utrzymanie TOR

2.Humusowanie w km 340+100-340+300 strona prawa,

3.Zabezpieczenie korzeni istniejących drzew humusem na odcinku 2

4.Prace porządkowe

 Tydzień 24 ( 10-14 czerwca) 

1.Utrzymanie TOR

2.Prace porządkowe

3.Naprawa erozji skarp po burzach, mielenie i wywóz karpin i gałęzi ściętych drzew na Etapie II

4.Zabezpieczenia korzeni istniejących drzew humusem na odcinku 2

 Tydzień 25 (17-21 czerwca) 

1.Prace porządkowe

2. Utrzymywanie TOR

3. Naprawa rozmytych skarp

4. Zabezpieczenia korzeni istniejących drzew humusem na odcinku 2

 Tydzień 26 (24-28 czerwca) 

1.Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2.Naprawa erozji skarp w km 343+100-343+300

3.Odchwaszczanie i rozkładanie agrowłókniny oraz wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów w obrębie ronda w Czarlinie

BRANŻA MOSTOWA

 Tydzień 23 ( 03-07 czerwca)  

Brak robót

 Tydzień 24 ( 10-14 czerwca ) 

Brak robót

 Tydzień 25 ( 17- 21 czerwca) 

Brak robót

Tydzień 26 ( 24 – 28 czerwca)

Brak robót

BRANŻA SANITARNA

 Tydzień 23 ( 03- 07 czerwca) 

1.Montaż rur tłocznych przepompowni przy zbiorniku ZR-1a

 Tydzień 24 ( 10 – 14 czerwca) 

1.Kanał nr 5 (od km. 342+700 w kierunku Malborka)

 Tydzień 25 ( 17- 21 czerwca) 

Brak robót

Tydzień 26 ( 24-28 czerwca)

1.Prace porządkowe

ROBOTY ELEKTRYCZNE

 Tydzień 23 ( 03- 07 czerwca)  

1.Brak robót

 Tydzień 24 ( 10 – 14 czerwca) 

Brak robót

Tydzień 25 (17- 21 czerwca)

Brak robót

Tydzień 26 (24-28 czerwca)

Brak robót

 
 
 
 
Data: 
czwartek, 27 Czerwiec, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt