2019-05

Postęp prac - maj 2019r.

Wpis o postępie prac:

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 18 ( 29.04 - 03.05.)

1.Utrzymanie TOR

2.Humusowanie ronda, łącznic Ł5-Ł6

3.Sprzątanie pasa drogowego

4.Układanie bruku – ul. Lipowa

Tydzień 19 ( 06-10 maj )

1.Utrzymanie TOR

2.Humusowanie ronda, łącznic Ł1-Ł2 oraz Ł5-Ł6, wokół zbiornika ZR

3.Sprzątanie pasa drogowego

4.Układanie bruku – ul. Lipowa

Tydzień 20 ( 13-17 maj)

1.Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2.Humusowanie łącznic Ł-1-Ł2, Ł5-Ł6 oraz Ł3-Ł3a

3.Montaż brukarki od WD-1 w kierunku Malborka

4.Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w rejonie węzła w Czarlinie

Tydzień 21 ( 20-24 maj)

1.Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2.Humusowanie łącznic Ł5-Ł6 oraz Ł4-Ł4a

3.Montaż brukarki od WD-1 w kierunku Malborka

4.Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów w rejonie węzła w Czarlinie

5.Kanał nr 5 (od km 342+700 w kierunku Malborka)

6.Roboty wykończeniowe studni

Tydzień 22 ( 27-31 maj)

1. Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2. Humusowanie w obrębie łącznic Ł5-Ł6

 

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 18 (29 kwiecień - 3 maja)

1. Montaż i szalowanie pod deski gzymsowe

2. Montaż krawężników kamiennych

Tydzień 19 ( 6-10 maja)

1.Montaż i szalowanie pod deski gzymsowe

2.Montaż krawężników kamiennych

3.Montaż zbrojenia kapy chodnikowej

Tydzień 20 (13-17 maj)

1.Montaż zbrojenia kapy chodnikowej

2.Montaż krawężników kamiennych na dojeździe od strony Malborka

Tydzień 21 (20-24 maja)

1.Montaż zbrojenia kapy chodnikowej na dojeździe od strony Malborka

Tydzień 22 (27-31 maj)

1.MoNtaż zbrojenia kapy chodnikowej

2.Montaż krawężników kamiennych na dojeździe od strony Malborka

 

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 18 (29 kwiecień - 3 maja)

1.Regulacja wysokościowa studni

2.Humusowanie zbiornika ZR-1b

Tydzień 19 ( 6-10 maja)

1.Regulacja wysokościowa studni

2.Humusowanie zbiornika ZR-1b

3.Układanie kanału DN300 na odc. S1/16 do S1/15

Tydzień 20 (13-17 maj)

1.Kanał DN300 na odcinku S1/16 do S1/17

2.Kanał DN300 na odcinku S1/12 do S1/13

3.Prace porządkowe przy zbiorniku ZR-01a; zr-01b

Tydzień 21 (20-24 maja)

1.Kanał nr 5 (od km 342+700 w kierunku Malborka)

2.Roboty wykończeniowe studni

Tydzień 22 (27-31 maj)

1. Kanał nr 5 (od km 342+700 w kierunku Malborka)

2. Roboty wykończeniowe studni

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE
 

Tydzień 18 (29 kwiecień - 3 maja)

1.Montaż fundamentów

Tydzień 19 ( 6-10 maja)

1.Montaż fundamentów

 
 
Data: 
środa, 22 Maj, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt