2019-04

Postęp prac - kwiecień 2019r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 14 (1-6 kwietnia)

 1. Roboty porządkowe i utrzymanie oznakowania TOR
 2. Poprawki brukarskie na rondzie
 3. Przygotowanie pod stabilizację 340+700 – 341+200
 4. Roboty na skrzyżowaniu 341+800 SL i SP
 5. Formowanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy 341+250 – 341+500

Tydzień 15 (8-13 kwietnia)

 1. Roboty porządkowe i utrzymanie oznakowania TOR
 2. Poprawki brukarskie na rondzie, na ul. Lipowej
 3. Odhumusowanie na odcinku Bałdowo-Subkowy
 4. Nasyp na odcinku Bałdowo-Subkowy
 5. Humusowanie na rondzie
 6. Stabilizacja + kamień w km 340+000 – 340+070

Tydzień 16 (15-20 kwietnia)

 1. Utrzymanie oznakowania TOR
 2. Oczyszczanie ul. Lipowej pod warstwę SMA
 3. Humusowanie ronda
 4. Warstwa wiążąca 340+070 – 340+270
 5. Profilowanie kamienia 340+000 – 340+070
 6. Warstwa SMA – ul. Lipowa
 7. Warstwa podbudowy 340+000 – 340+070
 8. Poprawki brukarskie na rondzie

Tydzień 17 (22-27 kwietnia)

 1. Utrzymanie oznakowania TOR
 2. Humusowanie ronda
 3. Sprzątanie pasa drogowego
 4. Poprawki brukarskie – uzupełnianie krawężników na rondzie

 

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 14 (1-6 kwietnia)

 1. Kucie kapy chodnikowej na WD-1
 2. Demontaż bariery sprężystej na WD-1
 3. Demontaż krawężnika na WD-1

Tydzień 15 (8-13 kwietnia)

 1. Rozbiórka izolacji obiektu – WD-1
 2. Frezowanie kapy chodnikowej na WD-1
 3. Przygotowanie odwiertów pod sączki na WD-1 str.P

Tydzień 16 (15-20 kwietnia)

 1. Frezowanie kapy chodnikowej na WD-1
 2. Wykonanie otworów pod pręty kotwiące kapę na WD-1
 3. Betonowanie płyty przejściowej na WD-1
 4. Beton podkładowy pod kapy na dojazdach na WD-1
 5. Wklejanie kotew w kapie na WD-1
 6. Kucie otworów pod wpusty na WD-1

Tydzień 17 (22-27 kwietnia)

 1. Wklejanie kotew w kapie na WD-1
 2. Kucie otworów pod wpusty na WD-1

 

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 14 (1-6 kwietnia)

 1. Kanał od S6/3 do S6/2 – Etap I
 2. Kanalizacja deszczowa km 343+100 SP

Tydzień 15 (8-13 kwietnia)

 1. Osadzanie wpustów kanalizacji deszczowej – Etap I
 2. Humusowanie zbiornika ZR-1a

Tydzień 16 (15-20 kwietnia)

 1. Humusowanie zbiornika ZR-1a
 2. Regulacja wpustów i kratek na Etapie I

Tydzień 17 (22-27 kwietnia)

 1. Kanalizacja deszczowa od W1/1 do S1/1 – Etap I i II
 2. Przygotowanie terenu pod kanalizację na odcinku S17-S14 – Etap II
 3. Humusowanie zbiornika ZR-1b

 

Data: 
wtorek, 30 Kwiecień, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt