2019-02

Postęp prac - luty 2019r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 6 (4-8 lutego)

 1. Roboty porządkowe i utrzymanie oznakowania TOR
 2. Wycinka drzew
 3. Wywóz kostki granitowej do Rejonu GDDKiA
 4. Przygotowanie terenu pod humusowanie wraz z humusowaniem

Tydzień 7 (11-15 lutego)

 1. Roboty porządkowe i utrzymanie oznakowania TOR
 2. Formowanie skarpy na odcinku prostym do WD-2
 3. Wykonanie rowów na łącznicy Ł1-ł2
 4. Plantowanie humusu
 5. Wycinka drzew

Tydzień 8 (18-22 lutego)

 1. Roboty porządkowe i utrzymanie oznakowania TOR
 2. Wycinka drzew
 3. Nasypy przy łącznicy Ł1 pod ciąg pieszo-rowerowy
 4. Plantowanie humusu

Tydzień 9 (25 lutego  – 1 stycznia)

 1. Roboty porządkowe i utrzymanie oznakowania TOR
 2. Wycinka drzew

 

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 6 (4-8 lutego)

 1. Wdrożenie TOR po drugiej stronie obiektu
 2. Montaż rusztowania pod obiektem

Tydzień 7 (11-15 lutego)

 1. Wdrożenie TOR po drugiej stronie obiektu
 2. Montaż rusztowania pod obiektem
 3. Wykonanie oczyszczenia spodu ustroju

Tydzień 8 (18-22 lutego)

 1. Przygotowanie do piaskowania
 2. Wykonanie oczyszczenia spodu ustroju

Tydzień 9 (25 lutego  – 1 stycznia)

 1. Wykonanie oczyszczenia spodu ustroju (szlifowanie i skuwanie spodu obiektu z luźnych elementów)

 

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 6 (4-8 lutego)

 1. Roboty montażowe przy przepompowni
 2. Wykonanie piaskowców
 3. Wykonanie przecisku pod DK91 plus kanał deszczowy
 4. Wykonanie kanalizacji DN200 na odcinku od S4 do S2
 5. Wykonanie kanalizacji DN200 na odcinku od S3 do S2

Tydzień 7 (11-15 lutego)

 1. Kanał dn200 od SS2 do S3
 2. Kanał dn200 od S3 do ZR-1b
 3. Przepust na drodze serwisowej do zbiornika ZR1a
 4. Kanał od S4 do S3

Tydzień 8 (18-22 lutego)

 1. Humusowanie zbiorników

Tydzień 9 (25 lutego  – 1 stycznia)

 1. Osadnik w ciągu ul. Klonowej
Data: 
czwartek, 28 luty, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt