2018-12

Postęp prac - grudzień 2018r.

ROBOTY DROGOWE

Tydzień 48 (26 listopada – 1 grudnia)

 1. Wykonanie koryta, betonowanie C5/6, zasypanie kruszywem:
  • km 340+100 – 340+300, str. P
 2. Wykonanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy:
  • miedzy WD-1 a łącznicą Ł2
 3. Częściowe ustawienie krawężników na wyspie:
  • od strony Malborka
 4. Ustawienie krawężników na wyspie:
  • od strony Starogardu Gd i na części ronda
 5. Ciąg dalszy układania kostki:
  • na ciągu ponadnormatywnym (środek ronda).

Tydzień 49 (3-8 grudnia)

 1. Wykonanie koryta, betonowanie C5/6, zasypanie kruszywem:
  • km 340+100 – 340+300
 2. Wykonanie nasypu pod ciąg pieszo - rowerowy:
  • miedzy WD-1 a łącznicą Ł2
 3. Częściowe ustawienie krawężników na wyspie:
  • od strony Malborka
 4. Ustawienie krawężników na wyspie:
  • od strony Starogardu Gd i na części ronda
 5. Ciąg dalszy układania kostki:
  • na ciągu ponadnormatywnym (środek ronda).
 1. Częściowe ustawienie korytek ściekowych:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł6

Tydzień 50 (10-15 grudnia)

 1. Wykonanie podbudowy z KŁSM:
  • km 340+110 – 340+310P
 2. Wykonanie podbudowy z BA:
  • km 340+100 – 340+310P
 3. Wykonanie podbudowy z KŁSM:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł6
 4. Ustawianie krawężników, korytek ściekowych:
  • km 340+100 – 340+310P
 5. Porządkowanie terenu pod humusowanie
 6. Poprawa oznakowania pionowego i poziomego budowy

Tydzień 51 (17-22 grudnia)

 1. Wykonanie podbudowy z KŁSM:
  • km 340+110 – 340+310P
 2. Wykonanie podbudowy z BA
  • km 340+100 – 340+310P
 3. Wykonanie podbudowy z KŁSM:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł6
 4. Wykonanie podbudowy z BA:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł6

 

ROBOTY MOSTOWE

Tydzień 48 (26 listopada – 1 grudnia)

 1. Rozbiórka głuchych miejsc i oczyszczenie spodu ustroju od strony Starogardu:
  • WD-1
 2. Montaż deskowania wnęk dylatacyjnych i deskowania zakończenia kap chodnikowych:
  • WD-1
 3. Montaż zbrojenia kap chodnikowych na wiadukcie i skrzydłach:
  • WD-1
 4. Montaż kotew barier ochronnych
  • WD-1
 5. Montaż konstrukcji namiotu zabezpieczającego kapy chodnikowe:
  • WD-1

Tydzień 49 (3-8grudnia)

 1. Rozbiórka głuchych miejsc i oczyszczenie spodu ustroju od strony Starogardu:
  • WD-1
 2. Szpachlowanie ubytków betonu na spodzie ustroju nośnego od strony Starogardu Gdańskiego:
  • WD-1
 3. Montaż konstrukcji namiotu zabezpieczającego kapy chodnikowe:
  • WD-1

Tydzień 50 (10-15grudnia)

 1. Rozbiórka głuchych miejsc i oczyszczenie spodu ustroju od strony Starogardu:
  • WD-1
 2. Szpachlowanie ubytków betonu na spodzie ustroju nośnego od strony Starogardu Gdańskiego:
  • WD-1
 3. Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie i skrzydłach na jezdni lewej:
  • WD-1
 4. Układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych na jezdni lewej
  • WD-1

Tydzień 51 (17-22 grudnia)

 1. Układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych:
  • WD-1, jezdnia lewa.
 2. Rozbiórka namiotu kap chodnikowych:
  • WD-1, jezdnia lewa

 

ROBOTY SANITARNE

Tydzień 48 (26 listopad – 1 grudzień)

 1. Montaż żeliw:
  • część ronda
 2. Roboty brukarskie na zbiorniku:
  • ZR-1a
 3. Montaż wpustów między obiektami:
  • WD-1, WD-2
 4. Budowa studni przy zbiorniku:
  • ZR-1a

Tydzień 49(3-8 grudnia)

 1. Montaż uszczelnienia zbiornika:
  • ZR-1a
 2. Regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych

Tydzień 50 (10-15grudnia)

 

 1. Prace brukarskie (dno i skarpy):
  • ZR-1a
 2. Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach:
  • pomiędzy obiektami mostowymi
 3. Budowa kanału dn 300
  • odpływ zbiornika ZR-1a
 4. Przepięcie gazociągu  - pogotowie gazowe

 

Tydzień 51 (17-22 grudnia)

 1. Roboty brukarskie (dno i skarpy) na zbiorniku:
  • ZR-1a
 2. Wykonywanie wylotu ze zbiornika:
  • ZR-1a
 3. Budowa kanału dn 300
  • odpływ zbiornika ZR-1a
Data: 
środa, 2 Styczeń, 2019
 
Data: 
poniedziałek, 31 Grudzień, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt