2018-11

Postęp prac - listopad 2018r.

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 44 (29 października – 3 listopada)

 1. Wykonanie rozbiórek i koryta:
  • Łącznica Ł6
 2. Wykonanie podbudowy z KŁSM:
  • łącznica Ł1
  • łącznica Ł2
 3. Zakończenie rozbiórek:
  • Odcinek zgłoszeniowy nr 2, str.P
 4. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego:
  • km 340+000 – 340+070
  • km 340+110 – 340+300

Tydzień45 (5-9listopada)

 1. Wykonanie koryta:
  • łącznica Ł6
 2. Wykonanie podbudowy z BA:
  • łącznica Ł1
  • łącznica Ł2
 1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy pomocniczej z kruszywa:
  • odcinek zgłoszeniowy nr 2
 1. Wykonanie warstwy wiążącej
  • km 340+000 – 340+070
  • km 340+110 – 340+300

Tydzień46 (12-16listopada)

 1. Wykonanie podbudowy z BA gr 12 cm:
  • łącznica Ł1
  • łącznica Ł2
 2. Wykonanie warstwy wiążącej z BA gr 8 cm:
  • łącznica Ł1
  • łącznica Ł2
 3. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gr 40 cm:
  • łącznica Ł6
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 gr 20 cm:
  • łącznica Ł6
 5. Kontynuacja układania nawierzchni z kostki kamiennej:
  • pas ponadnormatywny

Tydzień47 (19-23listopada)

 1. Wykonanie warstwy z KŁSM:
  • odcinek zgłoszeniowy nr 2
 2. Wykonanie podbudowy z BA
  • odcinek zgłoszeniowy nr 2
 3. Wykonanie koryta:
  • km 340+110 – 340+310, str. P

Tydzień 48 (26-30 listopada)

 1. Wykonanie koryta, betonowanie C5/6, zasypanie kruszywem:
  • km 340+110 – 340+300
 2. Wykonanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy:
  • Na odcinku od WD-1 do łącznicy Ł2
 3. Ustawienie krawężników na wyspie:
  • od strony Malborka (częściowo)
  • od strony Starogardu Gd.
  • na części rondowej
 4. Kontynuacja układania nawierzchni z kostki kamiennej:
  • pas ponadnormatywny

 

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 44 (29 października – 3 listopada)

 1. Montaż desek gzymsowych:
  • WD-1, str. L
 2. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu:
  • WD-1, str. L

Tydzień 45 (5-9 listopada)

 1. Montaż desek gzymsowych:
  • WD-1, str. L
 2. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod izolacje:
  • WD-1, str. L
 3. Wykonanie izolacji natryskowej:
  • WD-1, str. L
 4. Montaż rusztowania pod ustroje od strony Starogardu Gdańskiego:
  • WD-1

Tydzień 46 (12-16 listopada)

 1. Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach:
  • WD-1
 2. Rozbiórka głuchych miejsc i oczyszczanie spodu ustroju od strony Starogardu:
  • WD-1
 3. Montaż krawężników na skrzydłach:
  • WD-1

Tydzień 47 (19-23 listopada)

 1. Rozbiórka głuchych miejsc i oczyszczanie spodu ustroju:
  • WD-1, od strony Starogardu Gd.
 2. Montaż krawężników na wiadukcie:
  • WD-1
 3. Montaż zbrojenia kap chodnikowych na wiadukcie i skrzydłach:
  • WD-1

Tydzień 48 (26-30 listopada)

 1. Rozbiórka głuchych miejsc i oczyszczanie spodu ustroju:
  • WD-1, od strony Starogardu Gd.
 2. Montaż deskowania wnęk dylatacyjnych i deskowania zakończenia kap chodnikowych:
  • WD-1
 3. Montaż zbrojenia kap chodnikowych na wiadukcie i skrzydłach:
  • WD-1
 4. Montaż kotew barier ochronnych
  • WD-1
 5. Montaż konstrukcji namiotu zabezpieczającego kapy chodnikowe
  • WD-1

 

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 44 (29 października – 3 listopada)

 1. Montaż wpustów deszczowych:
  • początek odcinka
 2. Ochrona katodowa gazociągu:
  • część rondowa
 3. Roboty brukarskie na zbiorniku:
  • ZR-1a

Tydzień 45 (5-9 listopada)

 1. Montaż wpustów deszczowych:
  • część rondowa
 2. Próba ciśnienia na gazociągu
  • część rondowa
 3. Roboty brukarskie na zbiorniku
  • ZR-1a

Tydzień 46 (12-16 listopada)

 1. Montaż wpustów deszczowych:
  • część rondowa
 2. Roboty brukarskie na zbiorniku:
  • ZR-1a

Tydzień 47 (19-23 listopada)

 1. Montaż wpustów deszczowych:
  • część rondowa
 2. Roboty brukarskie na zbiorniku:
  • ZR-1a
 3. Montaż wpustów między obiektami
  • odcinek między WD-1 i WD-2

Tydzień 48 (26-30 listopada)

 1. Montaż żeliw:
  • część rondowa
 2. Roboty brukarskie na zbiorniku:
  • ZR-1a
 3. Montaż wpustów między obiektami
  • odcinek między WD-1 i WD-2
 4. Budowa studni przy zbiorniku
  • ZR-1a

 

BRANŻA  TELETECHNICZNA

Tydzień 46 (12-16 listopada)

 1. Wykonanie kanału technologicznego:
  • odcinek od WD-1 za łącznicę Ł1
 2. Wykonanie 4 studni:
  • odcinek od WD-1 za łącznicę Ł1

Tydzień 47 (19-23 listopada)

 1. Wyprawianie i regulacja studni telekomunikacyjnych:
  • od odc. 00+000 do WD-1

Tydzień 48 (26-30 listopada)

 1. Wyprawianie i regulacja studni telekomunikacyjnych.
Data: 
piątek, 30 Listopad, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt