2018-10

Postęp Prac - październik 2018r.

Tydzień 43 (29-31 października)

Roboty Drogowe
 1. Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6
  • w km 340+000-340+070
  • w km 340+110-340+310
  • łącznica Ł1
  • łącznica Ł4
  • łącznica Ł5
 2. Wykonanie podbudowy z KŁSM
  • w km 340+000-340+310
 3. Prace rozbiórkowe:
  • odc. zgłoszeniowy nr 2
  • łącznica Ł6
Roboty Mostowe
 1. Wyrównanie zaprawą PCC krawędzi ustroju nośnego:
  • WD-1, str. P
 2. Wiercenie otworów i wklejanie kotew łączących kapę chodnikową i ustrój nośny:
  • WD-1, str. L
 3. Montaż wpustów mostowych:
  • WD-1, str. L
 4. Wiercenie otworów i wklejanie prętów montażowych i desek gzymsowych:
  • WD-1, str. L
Roboty Sanitarne
 1. Montaż wpustów deszczowych:
  • odcinek prosty między obiektami WD-1 i WD-2
 2. Ochrona katodowa na gazociągu:
  • rondo

Tydzień 42 (15-21 października)

Roboty Drogowe
 1. Zrywanie kostki kamiennej istniejącej nawierzchni:
  • jezdnia główna od łącznic Ł5 i Ł1 do WD-2
 2. Układanie i profilowanie warstwy ulepszonego podłoża:
  • jezdnia główna od łącznic Ł5 i Ł1 do WD-2
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł1
 3. Układanie i profilowanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6:
  • jezdnia główna od łącznic Ł5 i Ł1 do WD-2
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł1
 4. Ustawianie krawężników kamiennych
  • łącznica Ł4a
  • łącznica Ł3a
 5. Frezowanie istniejącej nawierzchni:
  • rejon WD-1
Roboty Mostowe
 1. Wyrównanie zaprawą PCC krawędzi skrzydeł:
  • WD-1, str. L
 2. Montaż deskowania kapy chodnikowej i desek gzymsowych:
  • WD-1, str. L
Roboty Sanitarne
 1. Montaż wpustów deszczowych:
  • odcinek prosty między obiektami WD-1 i WD-2
 2. Roboty związane z montażem gazociągu:
  • rondo

Tydzień 41 (8-14 października)

Roboty Drogowe
 1. Zrywanie kostki kamiennej istniejącej nawierzchni:
  • jezdnia główna od łącznic Ł5 i Ł1 do WD-2
 2. Zrywanie podbudowy betonowej znajdującej się pod kostką kamienną:
  • jezdnia główna od łącznic Ł5 i Ł1 do WD-2
 3. Korytowanie:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł1
 4. Wywożenie kostki kamiennej na plac składowy
Roboty Mostowe
 1. Wyrównanie zaprawą PCC krawędzi ustroju nośnego:
  • WD-1, str. P
 2. Wiercenie otworów i wklejanie kotew łączących kapę chodnikową i ustrój nośny:
  • WD-1, str. L
 3. Montaż wpustów mostowych:
  • WD-1, str. L
 4. Wiercenie otworów i wklejanie prętów montażowych i desek gzymsowych:
  • WD-1, str. L
Roboty Sanitarne
 1. Montaż sieci kanalizacji deszczowej:
  • rondo
  • rejon byłego ronda tymczasowego

Tydzień 40 (1-7października)

Roboty Drogowe
 1. Zrywanie istniejącej nawierzchni i istniejącej podbudowy:
  • część rondowa
  • fragmenty pomiędzy wybudowaną jezdnią
 2. Frezowanie:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł1
 3. Korytowanie:
  • łącznica Ł5
  • łącznica Ł1
Roboty Mostowe
 1. Kucie kap chodnikowych:
  • WD-1, str. P
 2. Wiercenie otworów i wklejanie kotew kapy chodnikowej:
  • WD-1, str. L
Roboty Sanitarne
 1. Montaż sieci kanalizacji deszczowej:
  • rondo
  • rejon byłego ronda tymczasowego
Data: 
środa, 31 Październik, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt