2018-09

Postęp Prac - wrzesień 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 30 września 2018r.

Tydzień 39 (24-30 września)

Roboty Drogowe
 1. Zrywanie istniejącej nawierzchni i istniejącej podbudowy
  • rejon ronda
  • fragmenty pomiędzy wybudowaną jezdnią
 2. Wykonanie spoin kostki kamiennej
  • zatoki autobusowe
  • pierścień wewnętrzny ronda
 3. Wykonanie podbudowy kłsm 0/31,5 – na odcinkach ronda w km 0+240 i 0+010
 4. Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego – na odcinkach ronda w km 0+240 i 0+010
 5. Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – na odcinkach ronda w km 0+240 i 0+010
Roboty Mostowe
 1. Kucie kap chodnikowych – obiekt WD-1, strona prawa
Roboty Sanitarne
 1. Montaż sieci kanalizacji deszczowej – rondo, rejon ronda tymczasowego
 2. Układanie płyt ażurowych – zbiornik ZR1a

Tydzień 38 (17-23 września)

Roboty Drogowe
 1. Wykonanie koryta pod łącznik – łącznik między ulicami Klonową i Szkolną
 2. Wykonywanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – łącznik między ulicami Klonową i Szkolną
 3. Wykonywanie i profilowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 – łącznik między ulicami Klonową i Szkolną
 4. Położenie kostki brukowej na wjazdach do posesji – na ul. Lipowej
 5. Zrywanie istniejącej nawierzchni
  • rejon ronda
  • fragmenty pomiędzy wybudowaną jezdnią
 6. Wykonywanie spoin kostki kamiennej
  • zatoki autobusowe
  • pierścień wewnętrzny ronda
 7. Zmiana organizacji ruchu, przeniesienie ruchu na część rondową
Roboty Mostowe
 1. Kucie kap chodnikowych na skrzydłach – obiekt WD-1, strona prawa
Roboty Sanitarne
 1. Budowa kolektorów – rejon ronda
  • Umacnianie skarp płytami meba - zbiornik ZR1a

Tydzień 37 (10-16 września)

Roboty Drogowe
 1. Profilowanie i zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża pod ciąg pieszo rowerowy:
  • odcinek od łącznicy Ł1 do obiektu WD-2, strona lewa
  • rejon ronda oraz łącznicy Ł3
  • rejon ronda oraz ul. Klonowej, strona prawa
  • odcinek od obiektu WD-1 do łącznicy Ł3
 2. Profilowanie i zagęszczanie warstwy kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy:
  • odcinek od łącznicy Ł1 do obiektu WD-2, strona lewa
  • rejon ronda oraz łącznicy Ł3
  • rejon ronda oraz ul. Klonowej, strona prawa
  • odcinek od obiektu WD-1 do łącznicy Ł3
 3. Ustawianie obrzeży betonowych – na ciągach pieszo-rowerowych
 4. Wykonywanie wjazdów do posesji – na ul. Lipowej
 5. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
  • rejon ronda tymczasowego
  • łącznica Ł4
  • łącznica Ł3
  • pasy wyłączeń
 6. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
  • rejon ronda tymczasowego
  • łącznica Ł4
 7. Wykonywanie ścieków odwadniających – na rondzie
Roboty Mostowe
 1. Kucie kap chodnikowych na skrzydłach – obiekt WD-1, strona prawa
Roboty Sanitarne
 1. Montowanie kanalizacji deszczowej
  • rondo tymczasowe
  • rejon zbiornika ZR1b

Tydzień 36 (3-9 września)

Roboty Drogowe
 1. Wykonywanie nasypu pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego:
  • odcinek od łącznicy Ł1 do obiektu WD-2, strona lewa
  • rejon ronda oraz łącznicy Ł3
  • rejon ronda oraz ul. Klonowej, strona prawa
  • odcinek od obiektu WD-1 do łącznicy Ł3
 2. Ustawianie obrzeży mostowych
  • odcinek od łącznicy Ł1 do obiektu WD-2, strona lewa
  • rejon ronda oraz łącznicy Ł3
  • rejon ronda oraz ul. Klonowej, strona prawa
  • odcinek od obiektu WD-1 do łącznicy Ł3
 3. Ustawianie krawężników i oporników kamiennych – na rondzie
 4. Obsypywanie krawężników i oporników – na rondzie
 5. Wykonywanie wjazdów do posesji – na ul. Lipowej
 6. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
  • rejon ronda tymczasowego
  • łącznica Ł4
 7. Układanie podbudowy z betonu asfaltowego
  • rejon ronda tymczasowego
  • łącznica Ł4
 8. Wykonywanie ścieków odwadniających – na rondzie
 9. Frezowanie istniejącej nawierzchni – DK22 od strony wyjazdu na Starogard Gdański
Roboty Mostowe
 1. Kucie kap chodnikowych na skrzydłach – obiekt WD-1, strona prawa
Roboty Sanitarne
 1. Montowanie sączków drogowych
  • rondo
  • rondo tymczasowe
 2. Układanie płyt ażurowych – zbiornik ZR1a
 3. Skarpowanie ścian – zbiornik ZR1b
Data: 
czwartek, 20 Wrzesień, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt