2018-08

Postęp Prac - sierpień 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018r.

Roboty Drogowe

1. Na ul. Klonowej:

 1. Układanie kostki kamiennej ciosanej na warstwach konstrukcji
 2. Profilowanie i zagęszczenie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6
 3. Ustawianie obrzeży kamiennych
 4. Ustawianie krawężników i oporników kamiennych 
 5. Wykonanie ścieku z kostki brukowej str. L i P
 6. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
 7. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

2. Na ul. Lipowej:

 1. Układanie kostki kamiennej ciosanej na warstwach konstrukcji
 2. Wykonanie wjazdów do posesji
 3. Układanie chodnika z kostki brukowej
 4. Ułożenie części cieku pomiędzy nawierzchnią ul. Lipowej a nawierzchnią zatoki autobusowej
 5. Wykonanie zatoki autobusowej z kostki brukowej
 6. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
 7. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

3. Na pierścieniu ronda:

 1. Układanie kostki kamiennej ciosanej na warstwach konstrukcji
 2. Ustawianie krawężników i oporników kamiennych 
 3. Korytowanie oraz wykonywanie warstw konstrukcji

4. Na łącznicy Ł3:

 1. Ustawianie obrzeży kamiennych
 2. Ustawianie krawężników i oporników kamiennych 
 3. Rozkładnie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5
 4. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
 5. Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 6. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

5. Na łącznicy Ł3a:

 1. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
 2. Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 3. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

6. Na łącznicy Ł4:

 1. Ustawianie obrzeży kamiennych
 2. Ustawianie krawężników i oporników kamiennych 

7. Na łącznicy Ł4a:

 1. Spryskiwanie emulsją asfaltową wolnorozpadową
 2. Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 3. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

8. W rejonie przejazdu kolejowego:

 1. Ściąganie warstwy humusu

9. Na odcinku od łącznicy Ł1 do obiektu WD-2 (str. L):

 1. Wykonanie nasypu pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego

10. W rejonie ronda tymczasowego:

 1. Zrywanie kostki granitowej oraz znajdującego się poniżej betonu
Roboty Mostowe

1. Na obiekcie WD-1:

 1. Wiercenie otworów pod kotwy kap chodnikowych
 2. Frezowanie izolacji na strefach przejściowych
 3. Przygotowanie podłoża pod rusztowanie
 4. Wiercenie otworów pod sączki
 5. Wiercenie otworów pod wpusty  
 6. Montaż sączków
 7. Czyszczenie i frezowanie powierzchni płyty przejściowej
 8. Przygotowanie podestów roboczych na jezdni prawej
 9. Montaż podbudowy desek gzymsowych na prawej kapie chodnikowej
 10. Rozbiórka kap chodnikowych na skrzydłach (str. P)

 2. Na obiekcie WD-2:

 1. Pobranie próbek betonowych ustroju nośnego do badań laboratoryjnych
Roboty Sanitarne

1. Zbiornik ZR1a:

 1. Układanie nadsypki piaskowej
 2. Układanie płyt Jomba na dnie zbiornika

2. Część rondowa:

 1. Wykonywanie wpustów deszczowych
 2. Wykonywanie drenów (str. południowa)

3. Rejon wyjazdu na Starogard Gdański:

 1. Układanie gazociągu

 

Data: 
piątek, 31 Sierpień, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt