2018-07

Postęp Prac - lipiec 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 31 lipca 2018r.

Roboty Drogowe

 1. Na łącznicach Ł3 i Ł4:
  1. Profilowanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku 0/4
  2. Zagęszczanie i polewanie wodą nasypanego materiału
  3. Profilowanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6
  4. Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych
  5. Ustawianie krawężników i obrzeży kamiennych
  6. Profilowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5
  7. Korytowanie pod konstrukcję części ronda oraz pasów włączeń
 2. Odcinek próbny na łącznicy Ł3:
  1. Skrapianie kruszywa emulsją asfaltową wolnorozpadową
  2. Rozłożenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 3. Na wewnętrznym pierścieniu ronda:
  1. Korytowanie pod konstrukcję
  2. Profilowanie i zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża
  3. Profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C16/20
  4. Układanie kostki kamiennej ciosanej
 4. Na ul. Lipowej:
  1. Przygotowanie frontu pod wejście brukarzy
  2. Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych
  3. Ustawianie krawężników i obrzeży kamiennych
  4. Wykonywanie wjazdów do posesji
  5. Układanie chodnika z kostki brukowej
  6. Ułożenie części cieku pomiędzy nawierzchnią ul. Lipowej, a nawierzchnią zatoki autobusowej
  7. Spawanie rur gazowych
  8. Przepięcie gazociągu i zasypanie wykopów po przepięciu
  9. Wykonanie wpustów deszczowych
  10. Wykonanie drenaży i przykanalików
 5. Na ul. Klonowej:
  1. Ustawianie krawężników i obrzeży kamiennych

Roboty Mostowe

 1. Przejazd pod WD-2:
  1. Ściąganie warstwy humusu
 2. Na obiekcie WD-1:
  1. Kucie kapy chodnikowej
  2. Rozbiórka izolacji ustroju nośnego
  3. Frezowanie i szlifowanie płyty ustroju nośnego
  4. Wiercenie otworów pod kotwy kap chodnikowych
  5. Frezowanie i szlifowanie płyty ustroju nośnego
  6. Przygotowanie podłoża pod rusztowanie
  7. Wiercenie otworów pod sączki
  8. Oczyszczanie powierzchni płyty przejściowej, str. L
  9. Montaż sączków
 3. Czyszczenie i frezowanie płyty przejściowej od strony Malborka

Roboty Sanitarne

 1. Wykonanie wykopów pod zbiornik ZR1a
 2. Wykonanie wykopów pod zbiornik ZR1b
 3. Wykonanie kolektorów przy WD-1
 4. Usunięcie awarii wodociągu gminnego
 5. Spawanie rur gazowych - ul. Lipowa
 6. Przepięcie gazociągu - ul. Lipowa, wyjazd z ul. Szkolnej
 7. Zasypanie wykopów po przepięciu gazociągu - ul. Lipowa
 8. Wykopanie odcinka do studni D6.1
 9. Wykopanie odcinka od studni D6.1 do S10
 10. Wykonanie wpustów deszczowych - ul. Lipowa, część rondowa
 11. Wykonanie drenaży i przykanalików - ul. Lipowa, część rondowa
Data: 
wtorek, 31 Lipiec, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt