2018-06

Postęp Prac - czerwiec 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 30 czerwca 2018r.

Roboty Drogowe

 1. Wykonanie odcinka próbnego wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego - łącznice Ł3 i Ł4.
 2. Przygotowanie, wywóz gruntu z koryta pod ulepszenie podłoża - łącznica Ł4.
 3. Wykonanie wzmocnienia gruntu (popiół).
 4. Profilowanie łącznic pod ulepszenie podłoża spoiwami - łącznice Ł3 i Ł4.
 5. Korytowanie pod stabilizację, podnoszenie nasypów pod konstrukcję drogi - część ronda z ul. Lipowej z DK22, ul. Lipowa.
 6. Sypanie i zagęszczenie stabilizacji C1,5/2,0 + osuszenie podłoża łącznic Ł3 i Ł4.

Roboty Mostowe

 1. Demontaż barier ochronnych, kostki chodnikowej, krawężników - WD-1 str. L.
 2. Montaż podestów roboczych - WD-1 str. L.
 3. Kucie kapy chodnikowej - WD-1 str. L.

Roboty Sanitarne

 1. Przebudowa gazociągu - Etap I G8 - G12, ul. Lipowa.
 2. Nakładanie powłoki antykorozyjnej na rurę stalową w celu uniknięcia kontaktu z wodą.
 3. Zasypanie gazociągu.

Roboty Teletechniczne

 1. Wykopy pod kanalizację teletechniczną, układanie kabli teletechnicznych od DK22 wzdłuż nasypu do końca zakresu ul. Klonowej.
 2. Zasypka kanalizacji teletechnicznej, osadzenie studni SK1 od DK22 wzdłuż nasypu do końca zakresu ul. Klonowej.
 3. Usunięcie kolizji teletechnicznej przy ul. Klonowej.
 4. Ustawienie studni Orange 339+720 str. L.
 5. Ustawienie studni kanału teletechnicznego na ul. Lipowej.
 6. Łączenie kabli teletechnicznych w postawionych studniach.
 7. Łączenie kabli teletechnicznych na słupie Orange.
 8. Przepięcia kabli Orange, wyprawianie studni - rejon ul. Lipowej i Klonowej.
 9. Zakończenie prac na kanalizacji Telkab - rejon ul. Lipowej i Klonowej.
 10. Zakończenie prac na sieci Orange - rejon ul. Lipowej i Klonowej.
Data: 
czwartek, 28 Czerwiec, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt