2018-05

Postęp Prac - maj 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 31 maja 2018r.

Roboty Drogowe

 1. Wykonanie nasypów na odcinku 339+675 - 339+900 str. P i L.
 2. Prace wykonane w rejonie ulicy Klonowej:
  • odhumusowanie
  • roboty ziemne
  • poszerzenie korpusu drogi
  • wykonanie nasypów
 3. Rozbiórka nawierzchni w zakresie ulic gminnych i częściowo na jezdni głównej oraz łącznicach.
 4. Przebudowa pod konstrukcje nawierzchni na łącznicach.

Roboty Mostowe

 1. Przewierty w kapach chodnikowych do podwieszania podestów roboczych.

Roboty Sanitarne

 1. Kolektor deszczowy ul. Klonowej.
 2. Kolektor deszczowy ul. Lipowej.

Roboty Teletechniczne

 1. Usunięcie kolizji Orange w ciągu ulicy Lipowej i na styku z DK22.
 2. Przewierty pod DK22.
 3. Układanie kabli teletechnicznych i światłowodowych.

Wykonanie odcinka próbnego wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego w rejonie łącznic Ł3 i Ł4.

 

Data: 
czwartek, 31 Maj, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt