2018-04

Postęp Prac - kwiecień 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018r.

 1. Budowa tymczasowego ronda na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu, ustawiania oznakowania.
 2. Przebudowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ronda.
 3. Roboty rozbiórkowe:
  • na rondzie 0+000 - 0+391 wraz z DK22 339+675 - 339+750
  • na ulicach Klonowej i Lipowej
  • na łącznicach Ł3, Ł3a, Ł4, Ł4a
 4. Roboty ziemne:
  • na ulicach Klonowej i Lipowej
  • na łącznicach Ł3, Ł3a, Ł4, Ł4a
 5. Odhumusowanie na odcinku 339+675 - 339+900 str. P
 6. Wykonanie nasypów na odcinku 339+675 - 339+900 str. P (jako zabezpieczenie istniejącego koryta drogowego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).
Data: 
poniedziałek, 30 Kwiecień, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt