2018-03

Postęp Prac - marzec 2018r.

Prace realizowane w okresie od 1 do 31 marca 2018r.

Opracowanie:

  1. rozwiązań drogowych i branżowych dla Etapu II oraz weryfikacja dokumentacji projektowej dla obu Etapów pod kątem zgodności z PFU;
  2. aktualizacji Prognozy Ruchu.
  3. projektu sygnalizacji świetlnej

Inwentaryzacja istniejącej zieleni

Budowa tymczasowego ronda zgodnie z zatwierdzoną Tymczasową Organizacją Ruchu.

Data: 
piątek, 30 Marzec, 2018

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt