Opis Kontraktu

»ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA«


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nr umowy z Wykonawcą:186/I-4/2017

Przedmiorem zamówienia jest ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 (DK22) klasy technicznej GP na odcinku od km 339+675 do km 343+350

    LOKALIZACJA ODCINKA: teren województwa pomorskiego, powiat tczewski, gmina Tczew (obręby ewidencyjne Czarlin i Bałdowo)

    CELEM inwestycji jest wspieranie rozwoju gospodarczego i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego na drodze krajowej 22

    BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI Z ROZBUDOWY DK22:

 • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi
 • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych
 • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni
 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi
 • poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, ograniczenia strat czasu

    CZAS WYKONANIA ZADANIA: Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone do 23.11.2019r.


Plan orientacyjny

Etap I - Węzeł w Czarlinie
Etap I - odcinek od węzła do WD-2

Etap II - (1)
Etap II - (2)
Etap II - (3)


 

 ZAMAWIAJACY:

 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-534 Gdańsk
 • Kierownik Projektu: Agnieszka Uzdowska, ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew

NADZÓR:

 • Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Tczew
 • Inżynier Kontraktu: Roman Roszak, ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew

WYKONAWCA:

 • TRAKCJA PRKiL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, Masfalt sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
 • MASFALT Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pruszków, ul. Stefana Bryły 4 (Partner Konsorcjum)
 • Akcine bendrove „Kauno Tiltai” z siedzibą w miejscowości Kowno, ul. Ateites pl 46 (Partner Konsorcjum)

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto: 34 889 760,93 zł
 • w tym VAT: 6 524 101,64 zł
 • Maksymalna wartość zobowiązania (107% Zaakceptowanej kwotu kontraktowej brutto): 37 332 044,20 zł

 Przebudowę podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich koncentrować się będzie wokół węzła w Czarlinie, w drugim etapie zaś przeprowadzone zostaną prace w dalszej części drogi biegnącej w stronę Knybawy.

Przebudowę podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich koncentrować się będzie wokół węzła w Czarlinie, w drugim etapie zaś przeprowadzone zostaną prace w dalszej części drogi biegnącej w stronę Knybawy.

 

Węzeł w Czarlinie zostanie przebudowany zostanie zgodnie z projektem zakładającym wybudowanie podwójnego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Klonową i Lipową oraz w miejscu wlotów i wylotów łącznic węzła znajdujących się po jego zachodniej stronie.


ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt