Kontakt

Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Tel. (58) 511 24 00
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

Agnieszka Uzdowska
ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew
 

 


 

Wykonawca:

TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna
ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa (Lider Konsorcjum)
Tel. (22) 483 30 00
e-mail: recepcja@grupatrakcja.com

MASFALT Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków (Partner Konsorcjum)
Tel. (22) 758 89 81
e-mail: masfalt@masfalt.pl

Akcinė bendrovė KAUNO TILTAI
Kowno, ul. Ateities pl. 46, 52502 Kowno (Partner Konsorcjum)
Tel.+370 37 473 935
e-mail: kaunotiltai@kaunotiltai.lt


 

Nadzór Inwestorski:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Tel. (22) 246 07 00
e-mail: polska@multiconsultgroup.com

Biuro nadzoru budowy:

ul. 30 stycznia 46, 83-110 Tczew
tel.: 691 461 693
e-mail: dk22@multiconsult.com.pl

Inżynier Kontraktu:
Roman Roszak


 

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt