07 2019

BRANŻA DROGOWA

Tydzień 27 (01-05 lipiec)

1.Utrzymanie TOR

2.Naprawa erozji skarp w km 343+100-343+300

3.Odchwaszczanie i rozkładanie agrowłókniny,

4.Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów w obrębie ronda w Czarlinie

5. Mielenie i wywóz gałęzi i karpin po wycince na odcinku nr 2

6.Koszenie traw w obrębie ronda w Czarlinie

Tydzień 28 ( 08-12 lipiec)

1.Utrzymanie TOR

2.Prace porządkowe

3. Naprawa erozji skarp w km 343+100-343+300

4.Uzupełnienie ubytków w nawierzchni frezem na odcinku nr 2

5.Koszenie traw w obrębie ronda w Czarlinie

Tydzień 29 ( 15-19 lipiec)

1.Prace porządkowe

2. Utrzymywanie TOR

3. Uzupełnianie ubytków w nawierzchni

4. Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów w obrębie ronda w Czarlinie

Tydzień 30 (22-26 lipiec)

1.Prace porządkowe i utrzymywanie TOR

2.Naprawa erozji skarp w km 343+100-343+300

3.Malowanie oznakowania poziomego TOR

4.Odtwarzanie rowów odwodnieniowych na łącznicy Ł6

5.Odtwarzanie rozmytych skarp nasypów

6.Palikowanie nasadzonych drzew w rejonie węzła w Czarlinie

7.Uzupełnianie masa asfaltową ubytków w rejonie ronda w Czarlinie

Tydzień 31 ( 29.07.-02.08)

1.Prace porządkowe oraz utrzymywanie TOR

2.Malowanie oznakowania poziomego TOR

3.Zabezpieczenie krawędzi jezdni w km 340+400-340+800 strona lewa

4.Odtwarzanie zamulonych rowów na łącznicy Ł4

5.Przygotowanie podłoża pod wykonanie stabilizacji w km 340+700-341+250

6.Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 340+700-341+250

7.Palikowanie nasadzonych drzew w rejonie węzła Czarlin

8.Wykaszanie nieporządanych roślin samosiejnych w obrębie ronda Czarlin

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 27 ( 01-05 lipiec)

Brak robót

Tydzień 28 ( 08-12 lipiec )

Brak robót

Tydzień 29 ( 15- 19 lipiec)

Brak robót

Tydzień 30 ( 22 – 26 czerwca)

Brak robót

Tydzień 31 (29-02 sierpnień)

Brak robót

BRANŻA SANITARNA

Tydzień 27 ( 01- 05 lipiec)

1.Montaż rur tłocznych przepompowni przy zbiorniku ZR-1a

Tydzień 28 ( 08 – 12 lipiec)

brak robót

Tydzień 29 ( 15- 19 lipiec)

Brak robót

Tydzień 30 ( 22-26 lipiec)

1.Prace porządkowe

Tydzień 31 ( 29.07.- 02.08.2019r.)

Brak robót

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 27 ( 01- 05 lipiec)

1.Brak robót

Tydzień 28 ( 08 – 12 lipiec)

Brak robót

Tydzień 29 (15- 19 lipiec)

Brak robót

Tydzień 30 (22-26 lipiec)

Brak robót

Tydzień 31 ( 29.07.-02.08.)

1.Ułożenie rur osłonowych pod kable niskiego i średniego napięcia w km 341+100 i 341+200

 
 
 
Data: 
środa, 31 Lipiec, 2019

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt